Erdey-Grúz Tibor, Proszt János: Fizikai-kémiai praktikum

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Részlet a tartalomból:
A fizikai-kémiai gyakorlati oktatás terén szerzett hosszas tapasztalataink azt mutatták, hogy számos fizikai-kémiai mérés önálló végrehajtása jobb előképzettségű hallgatónak sem sikerül mindig első alkalommal. Ennek okát főképpen abban a körülményben találtuk meg, hogy a kezdő nem rendelkezvén a kellő áttekintéssel, nem képes a helyes munkamenetet megállapítani, s így az egyes mérésekhez rendelkezésre álló, aránylag rövid időt részben elfecsérli. Tekintettel a laboratóriumokban manapság fennálló eszközhiányra, továbbá pedig a magas anyagárakra, valamint az idő intenzív kihasználásának szükségességére, nem lehet kívánatos, hogy a hallgatók a méréseket ismételgetés útján sajátítsák el, noha ez reájuk nézve tagadhatatlanul bizonyos előnyökkel is járna. Bármennyire vitatható tehát didaktikai szempontból, hogy helyes-e a hallgatók kezébe adni az egyes mérések menetének és az ott követendő fogásoknak a leírását, fenti okok ezt — legalább ez idő szerint — mégis múlhatatlanul szükségessé teszik.
Ebből az elgondolásból indultunk ki, amikor 1926-ban, a jelen munkánknak is gerincét képező feladatok ismertetését kőnyomatos formában kiadtuk. Mivel vállalkozásunk a hozzáfűzött várakozásunknak, évek során tett tapasztalataink szerint, megfelelt, elhatároztuk, hogy a munkát alaposan átdolgozva és kibővítve ismét közreadjuk. A munka kibővítése elsősorban azért vált szükségessé, mert, szemben a régi kiadással, olyan könyvet kívántunk a hallgatóságnak, illetőleg az érdekelt szakközönségnek nyújtani, melyben nemcsak konkrét feladatok leírását találja meg, hanem egyidejűleg gyors tájékozódást szerezhet az egyes feladatoknál alkalmazott mérések elméleti alapjairól is. Könyvünk megírásánál az a cél lebegett előttünk, hogy a teljes fizikai-kémiai praktikum anyagát kitevő feladatok gyakorlati végrehajtására szolgáló útmutatások mellett az elméleti részből csak annyit adjunk, amennyi egyrészt az alkalmazott mérőmódszerek megértéséhez, másrészt az egyes feladatok elméleti vonatkozásainak megvilágításához okvetlenül szükséges. Nem kívántunk tehát fizikai-kémiai tankönyvet írni, s így munkánk semmiképpen sem alkalmas arra, hogy elméleti irányú fizikai-kémiai tanulmányok alapjául szolgáljon, s ilyen irányú tankönyveket helyettesítsen. A gyakorlati útmutatások előtti elméleti bevezetések inkább csak azt a célt szolgálják, hogy kompendiózus alakban felelevenítsék a feladatokkal kapcsolatos elméleti vonatkozásokat. A kísérleti kémia és fizika, valamint a fizikai-kémia elemeinek az ismeretét feltételeztük tehát, de mindenütt hivatkozunk korszerű tankönyvekre. E hivatkozások megkönnyítik az olvasónak, különösen a szaktól távolabb állónak, a szóban forgó kérdés behatóbb elméleti tanulmányozását.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző