Károlyházy Frigyes: Igaz varázslat

Előjegyezhető

Kategória:

Bevezetés
A két és fél eze éves kvantumelmélet
Anyag és kölcsönhatás
Szeretet és gyűlölet 19
A lélekig hatoló tűz 23
A delejesség 26
A végső lényeg ábrándképe
Atomizmus és folytonosság 31
A Rutherford-féle atommodell 36
Kép és valóság 41
Kimeríthetetlen anyag
Az ultraibolya katasztrófa 46
Fényrészecskék 52
Elektronhullámok 56
Sohasem egy és sohase más 61
Az elmosódott pont
Gyermeki szemlélet
Célkitűzés 67
A tárgyak önállósága 68
Állapot és mozgás 71
Anyag és impulzus 72
Helyzet és mozgás egysége
A fotoriporter trükkje 77
A természet bűvészmutatványa 79
Az impulzus kódolása 81
Ideális házasság 84
A Heisenberg-féle határozatlansági reláció 89
A terjedési törvény 92
Atomi állapotok
Mozdulatlan mozgás 97
Diszkrét energiaszintek 103
Tér és kiterjedés
Didergés és vacogás 108
Állapot és megfigyelés 112
Térben vagy tér mögött? 116
A megszokás a boldogság? 117
Mikroszkopikus struktúrák
Stabilitás és változékonyság
Rugalmas polarizáció 123
Alagútjelenség 126
A hidrogénmolekula-ion 127
A Pauli-elv 130
Kémiai reakciók 133
Kollektív mozgásállapotok
Egyszer kettő több, mint kétszer egy 136
Külső és belső mozgás 144
Önálló szabadsági fokok 147
A hidrogénhíd 149
Diszperziós erők 152
Kvantumátmenetek 158
Az új ígérete 168
Befejezés 173

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző