Komáromi Ferenc, Nagy Lajosné: Fizikai laboratóriumi gyakorlatok

Előjegyezhető

Kategória:

A modern technika nagyarányú fejlődése megköveteli, hogy a műszaki munkakörben dolgozó szakemberek biztos fizikai alapismeretekkel rendelkezzenek. A műszaki főiskolák fizika oktatásának célja a tudományos és világnézeti szempontból helyes fizikai szemlélet kialakitása mellett olyan ismeretanyag nyújtása, amely a műszaki tudományok elméleti és gyakorlati elsajátításának alapvető feltétele. Ezen általános képzési cél elérését kivántuk elősegíteni a Fizikai mérések cimü jegyzet megírásával.
A jegyzet anyagának összeállításánál figyelembe vettük a fizikai előadások anyagát (különös tekintettel az egyes témaköröknek a képzési célnak megfelelő Suúyozottságára), a műszaki gyakorlati képzés szempontjait , és nem utolsó sorban a fizikai gyakorlatokra fordítható meglehetősen korlátozott időt. A mérések részben a fizikai alapismeretek elmélyítését, részben azok gyakorlati alkalmazásának ismertetését szolgálják. A laboratóriumi gyakorlatok célja továbbá, alapvető mérési eljárások, mérési berendezések megismerése, és bizonyos fokú méréstechnikai készség kifejlesztése.
A jegyzet áttekinthetőségét biztosítottuk azzal, hogy az egyes mérések ismertetését három részből építettük fel: 1. rövid
elméleti összefoglalás, 2. a mérés leírása, 3. feladatok.
Az első rész a méréssel kapcsolatos legfontosabb elméleti tudnivalókat, és a számításhoz szükséges összefüggéseket tartalmazza. Feldolgozása összefoglalás jellegű és feltételezi az előadási anyag részletes ismeretét.
A második részben a mérőberendezést és a mérési eljárást ismertetjük. Ezt a részt igyekeztünk olyan részletességgel kidolgozni, hogy mind a mérőberendezés használata, mind pedig a mérési folyamat végrehajtása a mérés előtt megismerhető legyen.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző