N. D. Papalekszi: Fizika I-II.

Ár: 1600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A fizikai jelenségek széleskörű felhasználása a technika különböző ágaiban az utolsó tíz évben nemcsak azt eredményezte, hogy a technikának tökéletesen új ágai teremtődtek meg, mint amilyenek a rádiótechnika, röntgentechnika, elektrotechnika, repülőtechnika, hangosfilm stb., hanem azt is, hogy a technikának már meglévő ágai rohamosan fejlődtek, kibővültek és időnként teljesen meg is újultak (távírás, távbeszélés, mozgóképtechnika, fototechnika stb.).
Különösen érvényes ez a haditechnikára.
Természetes, hogy a sokféle és időnként igen finom fizikai jelenségek felhasználásán alapuló mai technika megértéséhez és helyes alkalmazásához sokkal kiterjedtebb és mélyebb fizikai ismeretekre van szükség, mint régebben. Ezért manapság a fizika tanításával szemben sokkal nagyobb követelményeket kell támasztanunk, mint negyed évszázaddal ezelőtt. Természetesen azok a fizikatankönyvek, amelyeket 20-30 évvel ezelőtt állítottak össze, és amelyek szerint tanítottak a főiskolákon az utóbbi években, nem felelhetnek meg ezeknek a követelményeknek. Az arra irányuló kísérletek, hogy ezeket a tankönyveket átdolgozás és kiegészítés által modernizáljuk, nem adtak és természetesen nem is adhattak teljes mértékben kielégítő eredményeket, minthogy a fizikai ismereteknek a legutóbbi években végbement fejlődése teljesen megváltoztatta a fizikai törvényeknek tárgyalási módját.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Nánási György

Kiadás éve

1951

Oldalszám

1,034