N. Sz. Babajev: Nukleáris energetika, ember és környezet

Ár: 1900 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Előszó 9
A nukleáris energia
A jelenlegi állapot és a távlatok 13
A nukleárisenergia-ipar fejlődésének szükségszerűségei 17
Az energia szerepe a civilizáció fejlődésében 17
A társadalmi termelés fejlődésének bizonyos tendenciái és azok kihatásai az energiafogyasztásra 20
Az energiafogyasztás soron következő növekedésének analitikai értékelése 25
A fosszilis fűtőanyagokra épülő energiaipar és fejlődésének távlatai 30
Megújuló energiaforrások és készletek 34
A nukleáris energia és készletei 45
Irodalom 52
Nukleáris fűtőanyagciklus. A ciklushoz tartozó ipari létesítmények bioszférára gyakorolt hatásai 54
A nukleáris fűtőanyag 54
A nukleáris reaktorok típusai 56
Nukleáris fűtőanyagciklusok 65
A nukleáris fűtőanyagciklus létesítményeinek környezetre gyakorolt hatásai 69
Irodalom 71
A sugárvédelem alapjai
Az ionizáló sugárzások biológiai hatása 73
Alapfogalmak 73
Az ionizáló sugárzások hatásai az élő szervezetre 76
A dózis-hatás küszöb nélküli lineáris összefüggésének koncepciója 78
Irodalom 83
A sugárbiztonság alapelvei és szabványai 84
A sugárbiztonság alapvető kritériumai és elvei 85
Sugárbiztonsági normák 88
A Szovjetunió lakosságának a különböző ionizáló sugárforrásokból származó besugárzása 91
Irodalom 97
A lakosság sugárvédelmi biztonsága nukleáris tüzelőanyagciklusú vállalat üzemeltetése esetén
Atomerőművek sugárbiztonsága normál üzem esetén 100
Az atomerőművek működése során keletkező radioaktív anyagok 100
Az atomerőművek radioaktív hulladékai. Források, osztályozás és feldolgozás 103
Az atomerőművek radioaktív hulladékainak eltávolítása 106
A lakosság sugárterhelése az atomerőművek radioaktív hulladékainak következtében 111
A jövőben kifejlesztett reaktorokkal ellátott atomerőművek 116
Irodalom 117
A lakosság sugárvédelmének biztosítása atomerőművek üzemzavara esetén 119
A sugárveszély fő forrásai atomerőművek üzemzavara esetén 119
Az atomerőművi üzemzavar lokalizálásának műszaki eszközei 122
Az atomerőművi üzemzavarok következményei 126
A sugárzásos és a nem sugárzás eredetű kockázatok 133
Gyorsreaktorokkal ellátott atomerőművek potenciális üzemzavari szituációi 135
Irodalom 138
A nukleáris fűtőanyagciklus sugárbiztonsága 138
A ciklus kezdeti fázisának létesítményei 138
Besugárzott fűtőelemeket újrafeldolgozó rakdiokémiai üzem 140
A bioszféra globális radioaktív szennyeződése 144
A nukleáris fűtőanyagciklus különböző szakaszainak relatív szerepe az emberre gyakorolt össze sugárhatásban 147
A lehetséges nukleáris fűtőanyagciklusok lakosságra gyakorolt sugárhatásának távlati értékelése 149
Irodalom 150
A radiaktív anyagok szállítása és kezelési módszereik
Sugárbiztonság a radioaktív anyagok szállítása közben 151
A nukleáris fűtőanyagciklusban szállításra kerülő radioaktív anyagok általános jellemzése és e szállítások biztonságtechnikai alapelvei 152
A radioaktív nyersanyag szállítás 153
A fűtőelem szállítása az atomerőműhöz 154
A kiégett fűtőelemek szállítása 154
A radioaktív hulladékok szállítása 158
Irodalom 159
Radioaktív hulladékok 160
A radioaktív hulladékok feldolgozása 160
A nagy aktivitású folyékony hulladékok kezelési tapasztalatai 165
A radioaktív hulladékok temetése 169
A betemetés egyéb módszerei 174
A radioaktív hulladékok kezelési kockázatának értékelése 176
A plutónium és más transzuránelemek ökológiai problémái 177
Irodalom 184
A nukleáris fűtőanyagciklus egyéb hatásai a környezetre
Az atomerőművi hulladékhő hatása 188
Az atomerőművi és a hőerőművi hulladékhő mennyiségének összehasonlítása 188
Közvetlen áramlású hűtőrendszer 190
Hűtőtornyos hűtőrendszer 191
Léghűtéses rendszer 192
Kombinált hűtőrendszerek 193
Az antropogén hulladékhő hatása a bioszférára 194
A föld egyes körzeteinek energiateljesítményét érintő korlátozások 195
Az atomenergetika komplex egységteljesítményének korlátozásai 195
Irodalom 196
A természeti erőforrások felhasználása és a bioszféra kémiai szennyezése 197
A természeti erőforrások felhasználása 197
A nukleáris fűtőanyagciklus környezetbe kerülő kémiai hulladékai 199
A jövőbeli nukleáris fűtőanyagciklus várható hatása a bioszférára 202
A nukleáris és a hagyományos anyagciklusok összehasonlítása a bioszférára gyakorolt egyéb hatások alapján 204
Irodalom 204
A nukleáris és a szén fűtőanyagciklusok hatásának összehasonlítása
A nukleáris fűtőanyagciklus hatása az ember egészségére 209
A kezelőszemélyzet és a lakosság nukleáris fűtőanyagciklusból eredő sugárdózisai 209
A kezelőszemélyzet és a lakosság egészségét érő ártalom az atomenergia termelése közben 212
A kezelőszemélyzet balesetei 212
Sugárzástól független munkahelyi ártalmak 215
A nukleáris fűtőanyagciklus összesített ártalmai a kezelőszemélyzet és a lakosság egészségére 217
Irodalom 218
A szén fűtőanyagciklus hatása a kezelőszemélyzet és a lakosság egészségére 220
Általános tényezők 220
A kezelőszemélyzet és a lakosság természetes izotópokból eredő sugárártalmai 220
A szén fűtőanyagciklus baleseti kockázata 224
A kezelőszemélyzet és a lakosság sugárzáson kívüli hatásokból eredő egészségi ártalma 225
A szén fűtőanyagciklus egészségre gyakorolt összesített ártalmai 233
A szén és a nukleáris fűtőanyagciklusok által okozott egészségi ártalmak összehasonlítása 233
Irodalom 234
Összefoglalás 235
Tárgymutató 239

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző