Wigner Jenő: Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó a magyar kiadáshoz 7
Vektorok és mátrixok 9
Lineáris transzformációk 9
Vektorok lineáris függetlensége 18
Általánosítások 21
A főtengely-transzformáció 28
Speciális mátrixok 31
Unitér mátrixok és a skalársorozat 32
Unitér és hermetikus mátrixok főtengely-transzformációja 34
Valós ortogonális és szimmetrikus mátrixok 38
A kvantummechanika elemei 39
Perturbációszámítás 48
Transzformációelmélet és a kvantummechanika statisztikus értelmezésének alapjai 55
Absztrakt csoportelmélet 66
Véges csoportokra vonatkozó tételek 68
Példák csoportokra 70
Konjugált elemek és osztályok 73
Invariáns alcsoportok 75
A faktorcsoport 76
Izomofizmus és homomorfizmus 77
Az ábrázolások általános elmélete 80
Folytonos csoportok 97
Ábázolások és sajátfüggvények 112
Az ábrázoláselmélet algebrája 123
A szimmetrikus csoport 135
Függelék a 13. fejezethez. Segédtétel a szimmetrikus csoportokra vonatkozóan 151
Forgáscsoportok 154
A háromdimenziós valódi forgáscsoport 166
A gömbharmonikusok 166
A kétdimenziós unitér csoport homomorf a forgáscsoportra 170
Az unitér csoport ábrázolásai 174
A háromdimenziós valódi forgáscsoport ábrázolásai 180
A direkt szorzat ábrázolásai 184
Atomszínképek 189
Sajátértékek és kvantumszámok 189
A vektorösszeadási modell 196
Függelék a 17. fejezethez. Összefüggés a binomiális együtthatók között 206
Kiválasztási szabályok és a színképvonalak felhasadása 207
A sajátfüggvények részleges meghatározása transzformációs tulajdonságaik alapján 221
Az elektrospin 231
Pauli elméletének fizikai alapjai 231
A leírás invarianciája térbeli forrásokkal szemben 235
Kapcsolat az ábrázoláselmélettel 238
Függelék a 20. fejezethez. A forgásoperátorok linearitása és uniteritása 244
A teljes impulzusmomentum kvantumszáma 249
A színképvonalak finomszerkezete 264
A spin figyelembevételével adódó kiválasztási és intenzitásszabályok 279
A Hönl-Kronig-intenzitásképletek 288
A Landé-féle g-képlet 292
Az intervallumszabály 294
A Racah-együtthatók 298
A komplex konjugált ábrázolások 299
A vektorcsatolási együtthatók szimmetrikus alakja 303
A kovariáns és kontravariáns vektorcsatolási együtthatók 307
A Racah-együtthatók 311
Spinmentes tenzoroperátorok mátrixelemei 318
Általános kétoldalú tenzoroperátorok 320
Az építkezési elv 324
Az időtükrözés 340
Az időtükrözés és az antiunitér operátorok 340
Az időtükrözés operátorának meghatározása 345
A sajátfüggvények transzformációja antiunitér operátorokra 348
A csillagos ábrázolások kiredukálása 351
Az irreducibilis csillagos ábrázolások meghatározása 355
Az időtükrözési invariancia következményei 360
Az ábrázolási együtthatók fizikai jelentése és klasszikus határértéke 365
Ábrázolási együtthatók 366
A vektorcsatolási együtthatók 367
A Racah-együtthatók 371
Függelék. Megállapodások 374
Függelék. Képletgyűjtemény 378
Tárgymutató 383

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Györgyi Géza

Kiadás éve

1979

Oldalszám

391