• Minden termék
  • Fizika
  • Öveges József: A legújabb kor fizikája

Öveges József: A legújabb kor fizikája

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Az anyag atomos szerkezete (Az anyagra vonatkozó megismerés egy kérdése)
Egy probléma 5
Egy gyümölcsöző gondolat 6
Mozgással magyarázzuk a meleget 7
Hogyan lesz a folyadékból gőz 9
Ezt magyarázzuk meg 10
A szilárd testek 10
A részecskék mozgása gépet hajt 11
A sok ismeretlen okot kevesebbre vezetjük vissza 12
Álljunk meg egy pillanatra 13
Egy lenyűgöző látvány 14
Két gyönyörű kísérlet 15
Bezárult az út 17
Az atomelmélet és az atomsúly 18
Az atomok nagysága 21
Látható-e a molekula és az atom mikroszkóppal? 22
Képzeletünket felülmúló számok 24
Kiszámítjuk az atom méretét 25
Az elemek táblázata és gyakoriságuk a Föld kérgében 27
Az elemek periódusos rendszere 31
Az elektromosság is atomos szerkezetű
Az elektron
Egy érdekes kísérlet 33
A vegyi változás és az elektromos áram 24
Mekkora az elektromosság atomja? 35
Színre lép az elektron 38
Az elektron nyomában a fizika ismeretlen területei felé. – Sok út vezet a célhoz. – A katódsugár 39
Intelligencia próba – Kiszámítjuk az elektron tömegét 42
Összefoglalás és néhány érdekes adat 45
A fényről is kiderül, hogy elektromos jelenség
A fény nyomában 47
A hullámmozgás szerepe a fizikában 48
A fény és az elektromos jelenségek 51
Egy tudós a jövőbe lát, avagy az elektromágneses fényelmélet 53
Maxwell megálmodja, Hertz megtalálja az elektromágneses hullámokat 56
Mi ki is mutathatjuk, hogy a fény hat az elektromosságra – A fényelektromos hatás 58
A klasszikus fizika csúcspontja 59
A rádióaktivitás nyomán bepillantunk az atomba
Az új világ kapujában megfordul a kulcs 63
Egy tudós felszólal 65
Egy tévedésből tudományos meglepetés születik 66
Lázas kutatómunka 68
Szemtől-szembe a sugarakkal 69
Egy másodperc alatt az északi saroktól az egyenlítőig 71
Új elem születése 74
Gyártsunk héliumot 75
Egy felejthetetlen tűzijáték 76
A tiszta-elektron-sugárzás mint közönséges jelenség 77
Szédítő méretek 80
Kísérletezett már emanációgázzal? 83
Tíz sugárzó elem a gázharisnyában 86
Miért fénylik gyengébben a régi óramutató? 88
Új titkok nyomában 88
Egy különös céllövölde 90
Megtaláljuk az atommagot 91
Milyen az atom? 94
Összefoglalás 97
Az energia is atomos szerkezetű
Az energia-kvantum
A forradalmi felfedezések korszaka 98
A kályha mint fizikai probléma 98
Megmérjük a Nap felületének hőmérsékletét 100
Felfedezik az energia atomját 101
Hányféle energia-atom van 102
Egy súlyos kérdés. A foton 104
Néhány mindennapi jelenség 106
Egy érdekes kis számítás 107
Megvalósítják a kvantum-automatát 108
Csak azt értjük, amit alkalmazni is tudunk 111
Következtetünk 113
Harcba küldjük az elektronokat, hogy igazolják a kvantum-elméletet 115
Mi történik a felvett energiaadaggal? 118
A relativitás elmélet
Egy kis bevezetés 120
Mindennapi tapasztalatunk és egy izgalmas kérdés 121
Egy fizikus és a sebességmadár 124
A tudós igénytelen 125
Van sebességmadarunk 125
Meghatározzuk a Föld mogzásának sebességét 127
Most már igazán gondolkozni kell kissé 128
Einstein a porondra lép 129
Nem hagyunk fel a küzdelemmel 139
Meglepő, de igaz következmények 131
A tömegnövekedés és a relativitás elmélet 134
Az energia tömeggé változik 136
A Nap és a csillagok sugárzásának oka 137
Tanulmányút a liftszekrényben, avagy az általános relativitás elve 139
Meglepő következmények 141
A fénysugár meggörbülésének igazolása 143
Az eltolódás a vörös felé 145
A Merkur perihélium mozgása 146
Összefoglalás 146
Az anyagszerkezet kutatásának újabb állomásai0
A mesterséges elemátalakítás – Elemátalakítás természetes lövedékekkel
Mégis hatalmas az ember 148
Ködkamra percek alatt ingyen 149
Jó szerencse semmi más! És munka, munka! 154
Az atomenergia feltűnik a látóhatáron 155
Lefényképezik a magátalakulást 156
Hidrogénből áll a világ? 158
A nehéz víz 162
Atommagátalakítás mesterséges lövedékekkel
Az első magátalakítás 163
Hétmilliószor több energia, mint az égési energia 164
Az atomrombolók gépe: a ciklotron 167
A legkitűnőbb lövedék: a neutron 171
Hogyan jutunk neutronokhoz? 173
Építőszekrény – felnőtteknek 174
Magátalakítás neutron lövedékkel 176
Felfedezik az elektron testvérét, a pozitront 178
A fényt anyaggá változtatjuk át 178
A mesterséges rádióaktivitás 182
Ez volt a helyzet 1938-ban 186
A magenergia felszabadítása
Út a jövő energiaforrása felé
A maghasadás 188
A láncreakció 191
Robbanásszerű atomenergia felszabadulása az U 235-ben 193
Az energia felszabadulása a természetes uránban 195
Meglassítjuk a neutronokat 197
Ezért bombázták az angolok a nehézvíz-gyárakat 200
Az első uránmáglya 202
A plutonium felfedezése és gyártása 203
Az atomenergia békés felhasználásának kérdése. A gyilkoló sugárzás 206
A sűrített atom-üzemanyagok 208
Az atomenergia felhasználása mesterséges rádióaktív anyagok gyártására és alkalmazására 210
Mi ég a Napban és a csillagokban? 211
A nitrogénlánc 214
A kozmikus sugárzás
A világegyetem leghatalmasabb sugárzása 218
Így fedezték fel a kozmikus sugárzást 219
Miből áll a kozmikus sugárzás 223
Lefényképezik a kozmikus sugárzást 223
A nehéz elektron 225
Szovjet kutatók újabb eredményei 227
Képzeletet felülmúló energiák 227
Az eredeti kozmikus sugárzás 229
Összefoglalás 230
Amit az új fizika a világegyetemről mond
Néhány tény 233
Milyen idős a Föld és az égitestek? 235
A rádióaktivitás pontosan megméri a földi kőzetek sokévmilliós korát 236
A hélium úgy méri az évmilliókat, mint az óra 237
A Nap bolygórendszerének kialakulása 238
Az anyag és a hullám
A de Broglie-féle anyagi hullámok 241
A hullámmechanika 246

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző