Dr. Isépy István, Kiss Ferenc, Szabó László V. : A Vértes természeti értékei

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Helikopterrel körözünk a Vértes fölött… Nagy magasságbólé erdős háta mint érintetlen, üdezöld sziget emelkedik ki a kultúrtájból. Ha azonban alacsonyabbra ereszkedünk, nyugaton és északon – Oroszlán-Tata felől – a bánya- és iparvidék pora és füstje száll felénk. Megdöbbenve látjuk, hogy az erdők milliárdnyi falevelét szürke por borítja. Az iparvidék “tüdejét”, az erdőt füst, korom, mész és cementpor lepi el. “Előre az eocénprogramm megvalósításáért! Több cementet az építőiparnak!” – Helyes, igazuk van, de a bányászok, ipari munkások, mérnökök – családjaikkal együtt – a közeli Vértestől jó levegőt, felüdülést várnak. Közben a külszíni fejtések állandóan fogyasztják az erdőt. “Több fát a bútoriparnak!” – Helyes, de közben a nehezen erdősülő dolomit vékony termőrétegén gyorsított ütemben folyik a fakitermelés. De nézzük a fehér sziklák sorát Mór és Csákvár között. Kő- és murvabányák sebei tátonganak mindenfelé. Egyeseket sikerül megszüntetni, helyükben nagyobbakat nyitnak, s nagyobb gépekkel dolgoznak. Gánt-bányatelep előtt óriás gépek sora fejti, őrli a dolomitot. Csak porfelhő alatt mehetünk befelé a Vértesbe! Mi továbbmegyünk, de a szociális otthon öregjei szívhatják vén, fáradt tüdejükbe a port. A bauxitszállítás pedig viszi a vörös port. A tatai szénmedence és a gánti bauxit feltáró fúrásai nemrég találkoztak, majdnemhogy “ütköztek” a Vértes legszebb bükkösében a Pátrácosban. Észak-kelet felől is újabb szennyezési veszély, a Bicskei Hőerőmű fenyeget. Termelni kell, de a természet megfelelő ismerete, szeretete, védelme nélkül ez csak látszólag nemzetgazdasági érdek. Ennek az írásnak célja, hogy megismertesse a Vértes természeti, táji értékeit, szépségeit. Mindezt a természet és az ember szeretete és féltése diktálja. Úgy véljük, hogy elsősorban a Vértes körül élő ember érdeke, hogy megőrizze. A Vértes erdei, faóriásai, árvalányhajas gyepszőnyege, színes virágai, virágillata és madárdala, szikláinak szépsége, múltja és jelen mindnyájunké. Kérjük a Kedves Olvasót, főleg, ha geológus, szén-, bauxit- vagy kőbányász, agronómus, erdész vagy vadász, vagyis az anyagi termelés irányítóit, döntéseik előtt, termelőmunkájuk közben, a tervek és teljesítmények igézetében gondoljanak a gazdasági, természetvédelmi érdekek összehangolására – a jelen és a jövő nemzedéke érdekében.

TARTALOM:

Kiss Ferenc: Miért védjük a Vértest? 7
Kiss Ferenc: Erdész, vadász szemmel a Vértesben 7
Tulajdonviszonyok a honfoglalástól napjainkig 7
Erdészet-vadászat a Vértesben 8
Szabó László V.: A 200 000 000 éves Vértes 12
A Vértes földtani és őslénytani értékei. Képek a Vértes geológiai múltjából 12
A triász tenger mélyén 12
Gánt, a magyar ezüst bölcsője 13
A tatai szénmedence múltjáról 14
A csákvári barlang kincsei 15
Dr. Isépy István – Szabó László V.: Képek a növény- és állatvilágból 17
A csákvári réten 17
Száraz, füves puszta a Vértes lába előtt 20
Sziklák, sziklagyepek, füves tetők, karsztbokorerdők 23
Száraz, meleg tölgyesekben 37
Hűvös szurdokerdők – bükkösök világa 45

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző