Dr. Karl János: A világrészek földrajza II.

Ár: 2500 Ft

Megvásárolható

A V. K. M. új rendeletével a középiskolák II. osztályában a földrajz tananyaga megváltozott. Az Óvilág három kontinense közül csak Európa és Ázsia kerül tárgyalásra. Ennek megfelelően szükségessé vált tehát tankönyvünk átdolgozása.
Az anyagot úgy osztottuk be, hogy évi 90-95 órában elvégezhető legyen. Nem minden részt tárgyalunk egyenlő mértékben. Európát bővebben ismertetjük, mint Ázsiát s ebben a nagy vezető államokat – pl. Németország, Nagy-Britannia – ismét részletesebben.
Kiváló gondot fordítottunk a módszerre. Vonatkozik ez az anyag kiválasztására és feldolgozására egyaránt. A nyugati nemzetek legújabb irodalmának felhasználásával igyekeztünk mindent, ami nem szorosan a földrajzba tartozik, tárgyalásunkban mellőzni. Szemünk előtt mindig a táj lebeg. Ezt akarjuk megértetni a tanulóval. Ezért Európa egyes nagy tájainak tárgyalása előtt azok rövid jellemzését is adjuk. Úgy gondoljuk, hogy ezek megbeszélésével kapcsolatban tanítványaink lelkivilágában a más oldalról szerzett ismereteket (olvasmányok, képek) még tudatosabbá tesszük. Mivel pedig a táj jellegzetességét minden vidéken más és más adja meg, ezért az egyik helyen a felszínt, a másikon az éghajlatot vagy a növényvilágot jellemezzük, úgy hogy a tanuló maga előtt lássa az illető vidéket. A táj leírásán kívül igen fontos a gazdasági állapotok ismertetése is, mert a világ eseményeinek alakulásába nem egyszer döntőleg szólnak bele. Könyvünk ezen fejezetei kellő körültekintéssel készültek.
A figyelmes olvasó észre fogja venni, hogy a didaktikai egységek mellett könyvünk alkalmas a rajzolva tanításra.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző