Charles B. Thaxton: Az élet eredetének rejtélye

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Hogyan keletkezett a világ, az élet és a világot megfigyelő emberi értelem? Ez az ember egyik legfontosabb kérdése, mely a természettudományokat, a filozófiát és a teológiát egyaránt áthatja. Századunk hatvanas éveiben irányítatlan fizikai erőforrások segítségével a szén-alapú élet alapvető összetett építőköveit sikerült létrehozni, s e látványos biokémiai eredmények tápot adtak annak az értelmezésnek, hogy az élet kizárólag anyagi kölcsönhatások, szelekciós folyamatok révén, az ún. kémiai evolúció során jött létre.
Thaxton, Bradlex és Olsen könyvükben több oldalról is vizsgálják az élet mechanisztikus keletkezésének kérdését, ismertetve az elmélet alappilléreit. Geokémiai, biokémiai és termodinamikai érvek alapján hangsúlyozzák, hogy az élet kémiai evolúciójával kapcsolatban ésszerű és jelentős kétségek merülnek fel. A szerzők saját megfogalmazásában: bírálatunk éle nem arra irányul, amit nem tudunk, hanem arra, amit már tudunk. … Éppen a tudományos haladás az, amely mindinkább megkérdőjelezi azt a feltevést, hogy az élet a Földön – termodinamikai értelemben – spontán kémiai reakciókban keletkezett.
A könyv kétségkívül sokat vitatott és a tudomány mai eszközeivel aligha megválaszolható kérdéskört feszeget. Meglehet, vitát kavar majd a hazai tudományos és közéletben is. Minthogy azonban nagy szakmai igényességgel érvel tudományos álláspontja mellett, feltétlenül figyelmet érdemel mindenki szemében, aki elfogulatlan vélemény kialakítására törekszik.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző