Dr. Balázs Lórántné, Dr. Saáry Anikó, Dr. Szereday Éva: Hogyan oldjunk meg kémiai feladatokat?

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Sztöchiometria 3
A kémiai jelrendszer 3
A kémiai számítások alaptörvényei 7
A kémiai számítások mennyiségei 9
Feladatok 16
Megoldások 19
Az anyag szerkezete 33
Az atom felépítése 33
Az atommag 34
Az atomok elektronszerkezete 35
Feladatok 38
Megoldások 50
A molekulák szerkezete 57
Feladatok 62
Megoldások 65
Halmazok 72
Feladatok 76
Megoldások 86
Gáztörvények 97
Feladatok 103
Megoldások 106
Oldatok 121
Az oldatok összetétele 121
Oldhatóság 124
Híg oldatok törvényei (Raoult törvények) 125
Forráspont-emelkedés, fagyáspontcsökkentés és gőznyomáscsökkenés 125
Ozmózisnyomás 127
Feldatok 128
Megoldások 134
Reakciótípusok 167
Feladatok 170
Megoldások 176
Reakciókinetika 183
A kémiai reakciók sebessége 183
Kémiai egyensúlyok 187
Disszociációs egyensúlyok 197
A gázok termikus disszociációja 198
Elektrolitos disszociácó 201
pH számítás, vízionszorzat 203
Erős savak, gyenge lúgok pH-ja 206
Hidrolízis 211
Oldékonysági szorzat 214
Feladatok 218
Megoldások 223
Energiaváltozások a kémiai reakcióknál 225
A kémiai reakciók iránya 231
Feladatok 236
Megoldások 244
Elektromkémia 251
Galvánelemek 251
Elektrolízis 264
Feladatok 265
Megoldások 275
Szervetlen kémia 285
Az elemek szerkezete és tulajdonságaik 285
Az elemek reakciói 288
Az elemek tulajdonságai, előfordulása, előállítása 294
A vegyületek szerkezete és tulajdonságai 297
A vegyületek előfordulása és előállítása 302
Az elemek és vegyületek gyakorlati felhasználása 304
Feladatok 308
Megoldások 318
Szerves kémia 325
Szénhidrogének 325
Feladatok 334
Oxigéntartalmú szénvegyületek 366
Feladatok 373
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 421
Műanyagok 436
Táblázatok 441

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző