Dr. Balla József: Analitikai kémiai kislexikon

Előjegyezhető

Kategória:

Az analitikai kémia alkalmazási köre, a vele szemben támasztott igény nagymértékben megváltozott az utóbbi néhány évtizedben. Az igények változása hozta magával elsősorban azoknak a méréstechnikáknak a kifejlesztését, amelyek új fizikai elveket alkalmaztak analitikai célra. Ennek a fejlődésnek következménye volt az is, hogy a nagy mennyiségű és nagy igényességű analitikai eljárások adatfeldolgozása korszerű számítástechnikai eszközök összekapcsolását igényelte analitikai mérőberendezésekkel, és az így kialakult automatikus elemzés a korábbiakhoz képest az analitikai kémia lehetőségeit nagymértékben növelte.
Megváltozott – éppen a fentiek miatt – az az alapismeretanyag, amelyre az analitikusoknak munkájuk során szükségük van. Korábban szervetlen és szerves kémiai ismeretek és néhány fizikai-kémiai alapfogalom tudása elegendő volt ahhoz, hogy az analitikus elméleti hátteréül szolgáljon. Ezzel szemben a mai korszerű analitika elméleti háttere a spektrokémiai ismeretek széles tartományára, elektrokémiára, számos új fizikai elv biztos kezelésére tevődött át, igényelve ugyanakkor mindazt az alapot is, amely a megelőző korszak analitikusai számára is kötelező ismeret volt.
A lexikon tartalmazza az elektrokémiai módszereket, beleértve a legújabbakat (váltóáramú polarográfia, hidrodinamikus voltametria, vékonyréteg-polarográfia stb.), az optikai eljárások közül az UV, látható IR abszorpciós és emissziós vizsgálatokat, az elválasztástechnikát (gázkromatográfia, ioncserélő-kromatográfia, vékonyréteg-kromatográfia) és az utóbbi időben tért hódított NMR, ESR elektron-spektroszkópiát, elektron mikroszonda és makroszonda anyagot, scanning elektron-mikroszkópiát. Tartalmazza továbbá az automatikus titrálás új módszereit, végül azokat az információelméleti alapfogalmakat, amelyek az analitikai méréstechnika modern számítógépes feldolgozásához szükségesek, továbbá a jel-zaj viszony javításának korszerű módszereit.
A könyv célja segítséget nyújtani e módszerek közötti tájékozódáshoz egyetemi hallgatók körében és minden olyan helyen, és olyan szakemberek között, ahol analitikai kémiával foglalkoznak, biológusoknak.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Buday Árpádné

Kiadás éve

1978

Oldalszám

340