Dr. Máthé Árpád, Dr. Perczel Sándor, Dr. Pálfalvi Aladárné: Így készüljünk a felvételi vizsgára kémiából

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 5
Előszó a harmadik átdolgozott kiadáshoz 6
Általános kémia 9
Az anyag szerkezete 9
Az atomelmélet története 9
A Rutherford-féle atommodell 15
Az elemi részek 16
Az atommag 17
Az atom elektronszerkezete 21
Ionok képződése atomokból 26
A molekulák képződése 32
Gyakorlófeladatok 41
Feladatmegoldások 44
Összetett anyagi rendszerek 48
A másodlagos kémiai kötőerők 48
A halmazállapotok 50
Átmenet a kötéstípusok közt 57
Gyakorlófeladatok 59
Feladatmegoldások 62
Az oldatok 70
Az oldás 70
Az oldatok töménysége 74
Gyakorlófeladatok 75
Feladatmegoldások 78
A kémiai reakciók általános jellemzése 87
A kémiai reakciók hőhatásai 87
A kémiai reakciók sebessége 90
A kémiai egyensúly 92
Vizes olddatokban végbemenő reakciók néhány típusa 96
Gyakorlófeladatok 99
Feladatmegoldások 101
Elektrokémia 106
Az elektrolitos disszociáció 106
Elektrolízis 107
Az elektrolízis mennyiségi törvényei 111
A galvánelemek 111
Gyakorlófeladatok 116
Feladatmegoldások 119
A kémiai folyamatok mennyiségi viszonyai 128
Gyakorlófeladatok 131
Feladatmegoldások 137
Szervetlen kémia 155
Az elemek csoportosítása és általános jellemzése 155
Szervetlen vegyületek csoportosítása és általános jellemzése 162
Ionrácsos vegyületek 162
Molekularácsos vegyületek 162
Atomrácsos vegyületek 163
A főcsoportok elemei és fontosabb vegyületeik 164
A hidrogén 164
Alkálifémek, alkáliföldfémek és földfémek 166
Az alkálifémek, az alkáliföldfémek és a földfémek fontosabb vegyületei 169
A széncsoport elemei és fontosabb vegyületeik 171
A szén és a szilícium hidrogénvegyületei 172
A széncsoport oxidjai, oxosavai és sói 173
Az ólomcsoport elemei és fontosabb vegyületeik 175
A nitrogéncsoport elemei és fontosabb vegyületeik 176
A nitrogéncsoport fontosabb hidrogénvegyületei 178
A nitrogéncsoport oxidjai, oxosavai és ezek sói 179
Az oxigéncsoport elemei és fontosabb vegyületeik 180
Az oxigén és a kén fontosabb hidrogénvegyületei 182
A kén fontosabb oxigénvegyületei 183
A kén oxosavai és ezek sói 184
A halogéncsoport elemei és fontosabb vegyületeik 185
A nemesgázok 188
A mellékcsoport fontosabb elemei és vegyületei 189
A rézcsoport elemei és fontosabb vegyületeik 189
A cinkcsoport elemei és fontosabb vegyületeik 191
A vascsoport elemei és fontosabb vegyületeik 193
Gyakorlófeladatok 195
Feladatmegoldások 205
Szerves kémia 227
A szénatom elektronszerkezete 227
A szénatom kötése 228
A szénvegyületek nagy száma, az izoméria jelensége 231
A szerves molekulák polaritása 235
A szerves molekulák reakciói 237
Fontosabb szerves kémiai reakciók 239
A szénvegyületek felosztása 246
Gyakorlófeladatok 251
Feladatmegoldások 255
A szénhidrogének származékai 269
Halogéntartalmú szénvegyületek 269
Oxigéntartalmú szénvegyületek 269
Hidroxivegyületek 270
Karbonsavak 275
Észterek 277
A szénhidrátok 279
Nitrogéntartalmú szénvegyületek 284
Alifás aminok 284
Amidok 285
Aminokarbonsavak és fehérjék 286
Heterociklusos vegyületek 289
Műanyagok 290
Gyakorlófeladatok 295
Feladatmegoldások 304
Technológia 325
Az ipari gyártással kapcsolatos fontosabb alapfogalmak 326
A vegyipari gyártással kapcsolatos alapfogalmak 326
Szakaszos és folyamatos gyártás 328
Gyakorlófeladatok 329
Feladatmegoldások 330
A víz 331
A víz mint nyersanyag és segédanyag 332
A víz lágyítása 332
A fémek előállítása 335
Vas- és acélgyártás 336
A nyersvas gyártása 338
Az acél gyártása 339
Az alumínium gyártása 341
A timföld gyártása 342
A timföld elektrolízise 344
A kénsavgyártás 345
Az ammóniagyártás 347
A műtrágyák 348
A műtrágyák csoportosítása 349
A kőolaj 352
A kőolaj feldolgozása 352
A földgáz 354
A petrolkémia 354
A vegyipari termelés általános alapelvei 357
A műanyagok termelése és felhasználása 358
Polimerizációs műanyagok 359
Polietilén 359
Kis sűrűségű polietilén előállítása nagynyomású polimerizációval 360
Nagy sűrűségű polietilén előállítása kisnyomású polimerizációval 361
Polipropilén 361
Poli(vinil-klorid) 361
Gyakorlófeladatok 363
Feladatmegoldások 365

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

(Kémiai segédkönyv a felsőfokú tanulmányokra előkészítő tanfolyamokhoz) - Harmadik, átdolgozott kiad

Kiadás éve

1982

Oldalszám

370