Kémiai biztonság és toxikológia

Előjegyezhető

Kategória:

A vegyipar és gyógyszeripar fejlődésével, a mezőgazdaság kemizációjával és a közlekedés változásával az emberek egyre több kémiai anyaggal kerülnek kapcsolatba. Hogy a kockázat minél alacsonyabb legyen, a szakembereket és a polgári lakosságot szeretnénk ezen a könyvön keresztül korrektül tájékoztatni.
A könyvben lévő tudásanyag az ember egészségét és a környezet védelmét szolgálja.
A kémiai biztonságért felelős működési rendszerben kiemelt szerepet játszik az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a Közegészségügyi Központ keretében működő Országos Kémiai Biztonsági Intézet, melynek szakemberei írták e könyvet.
Ez a könyv hiánypótló, szerzői segítséget kívánnak nyújtani, hogy a kémiai biztonság területéről átfogó képet kapjanak az olvasók a toxikológia és farmakológiai ismeretek, valamint a kockázatok elemzése révén. 2003-ban a kémiai biztonságról szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek útján a hazai jogalkotás teljes mértékben harmonizálta a szabályozást. A kémiai biztonság garantálása világviszonylatban azt jelenti, hogy a veszélyes vegyi anyagok és készítmények teljes életciklusuk során a fejlődés fenntarthatósága mellett sem veszélyeztethetik a környezet és az ember egészségét.
Szeretnénk, ha a könyv eljutna mindazokhoz, akik nap mint nap valamilyen formában kapcsolatba kerülnek kémiai vegyi anyagokkal, ilyenek többek között az ÁNTSZ-ben dolgozó orvosok és felügyelők.

TARTALOM:

Előszó (Tompa A.) 9
1. A kémiai biztonsági törvény: hazai és nemzetközi vonatkozások (Adamis Z.) 13
2. A kémiai biztonság elméleti alapjai (Bordás I.) 17
2.1 Általános toxikológia 17
2.1.1 A toxikológia története 17
2.1.2 Méreg és mérgezés 23
2.1.3 A mérgek útja a szervezetben 26
2.1.4 A mérgezések anyaghoz kötött feltételei 31
2.1.5 A mérgezések szervezethez kötött feltételei 34
2.1.6 A mérgek hatásának módjai 39
3. Toxikológiai vizsgálati módszerek alkalmazása (Sebestyén Gy., Major J., Tompa A., Marcsek Z., Biró A., Szakmáry E.) 45
3.1 Toxikológiai vizsgálatra használt élő szervezetek (Major J.) 45
3.2 Állatkísérletek végzésének kritériumai: állatvédelmi törvény (Sebestyén Gy.) 47
3.3 Akut toxicitási vizsgálatok (Sebestyén Gy.) 48
3.4 Szubakut és krónikus toxicitás (Sebestyén Gy.) 52
3.5 Késői toxikus hatások (Tompa A., Major J.) 55
3.5.1 A késői toxikus hatások fogalma 55
3.5.2 Környezeti eredetű késői toxikus hatások 57
3.5.3 A daganatkeltő hatás kritériumai, a daganatkialakulás kockázatának becslése 62
3.5.4 A kromoszómaaberrációk kialakulása 63
3.5.5 A késői toxikus (daganatkeltő) hatásokat módosító legfontosabb tényezők 71
3.5.6 Peroxidációs folyamatok hatása a szervezetre 73
3.6 A mutagenezis és a karcinogenezis mechanizmusa (Marcsek Z., Tompa A.) 77
3.6.1 DNS: szerkezet, működés és sérülések 77
3.6.2 A mutációk keletkezésének feltételei 80
3.6.3 A mutációk fajtái 81
3.6.4 Kromoszómamutációk 82
3.6.5 A DNS-károsodások kialakulásának következményei 82
3.6.6 A sejtciklus szabályozása 83
3.6.7 A daganatképződés folyamata 84
3.7 Genotoxikológiai tesztek (Surján A., Major J., Tompa A.) 90
3.7.1 Mutagenitási tesztek 90
3.7.2 A legújabb vizsgálati módszerek a toxikológiában 104
3.8 A toxikológiai kísérleti adatok humán extrapolálásának (kockázatának) megítélése (Jakab M., Major J., Sebestyén Gy., és Tompa A.) 105
3.8.1 Biometriai alapfogalmak 105
3.8.2 A fajok közötti extrapolálás lehetősége 114
3.8.3 Az adatok értékelése és a humán körülményekre történő extrapolálása 115
3.8.4 A biomarkerek alkalmazása a humán kockázatbecslésben 116
3.9 Immuntoxikológia (Biró A.) 119
3.9.1 Az immunrendszer felépítése és működése 119
3.9.2 Az immunrendszert károsító anyagok 121
3.9.3 Immuntoxicitási tesztek laboratóriumi állatokon 122
3.9.4 Immuntoxikus hatások felmérése emberben 123
3.9.5 Befolyásoló tényezők 128
3.9.6 Az immuntoxicitási tesztek jelentősége a kockázatbecslésben 130
3.9.7 Összefoglalás 130
3.10 Teratogén hatás – teratogén tesztek (Szakmáry É.) 131
3.10.1 Teratológia tárgya, teratogén ágensek és hatásuk 131
3.10.2 Teratogén tesztek – In vivo vizsgálatok 132
3.10.3 Teratogén tesztek – In vitro vizsgálatok (3.10.3-1. táblázat.) 136
3.10.4 Az emberi reprodukciót és magzati fejlődést veszélyeztető anyagok osztályozása 137
4. Mérgező anyagok (Tompa A., Sebestyén Gy., Bordás L, Strohmayer Á., Jakab M.) 139
4.1 A veszélyes anyagok felosztása 139
4.1.1 Gázok (Bordás I.) 139
4.1.2 Fémek (Tompa A.) 142
4.1.3 Perzisztens szerves szennyező anyagok („POP” vegyületek) (Adamis Z.) 149
4.1.4 Szerves oldószerek (Bordás 1.) 151
4.1.5 Növényvédő szerek (Strohmayer A.) 154
4.1.6 Gyógyszerek (Bordás 1.)
4.1.7 A gyógyszerek toxikus mellékhatásai (Kovács M.) 167
4.1.8 Műanyagok (Adamis Z.) 169
4.1.9 Mérgező harci anyagok (vegyi fegyverek) (Bordás I.) 171
4.1.10 Állati eredetű mérgek – Zootoxinok (Bordás I.) 175
4.1.11 Növényi eredetű mérgek – Fitotoxinok (Bordás I.) 178
4.1.12 Kábítószerek (Jakab M.) 180
5. Mérgezések kezelése (Bordás I.) 197
5.1 Mérgezettek kezelésének általános menete 197
5.1.1 A méreg eltávolítása a szervezetből 197
5.1.2 A szervezetbe jutott méreg közömbösítése 200
5.1.3 Tüneti kezelés 201
5.2 Mérgezettek ellátása a mérgező anyag behatolásának módjától függően 202
5.2.1 Inhalációs mérgezések és azok kezelése 202
5.2.2 Bőrön át történő mérgezések és azok kezelése 203
5.2.3 Szájon át történő mérgezések és azok kezelése 204
5.2.4 Mérgezettek sürgősségi ellátása – összefoglalás 205
5.2.5 Alapszintű toxikológiai elsősegélynyújtás 210
6. Szervspecifikus toxikus hatások (Tompa A., Bordás I., Adamis Z., Sebestyén Gy., Szende B., Hudák A., Forgács Zs.) 211
6.1 Toxikológiai alapjelenségek – Morfológiai eltérések (Tompa A., Bordás I.) 211
6.1.1 Biomarkerek 211
6.1.2 Morfológiás elváltozások kialakulása toxikus hatásokra 212
6.1.3 A toxikus hatások ultrastrukturális jelei 215
6.2 Idegrendszer és érzékszervek toxikológiája (Bordás I.) 216
6.2.1 Az idegrendszer struktúrája, anatómiája 216
6.2.2 A mérgező anyagok központi idegrendszert károsító hatásait befolyásoló tényezők 217
6.2.3 A toxikus vegyi anyagok hatása az idegrendszerre 218
6.2.4 Szem, fül, vestibuláris rendszer, szaglás, ízérzés 224
6.3 Bőr (Bordás I.) 230
6.3.1 A mérgező anyagok által okozott bőrelváltozások 230
6.4 Toxikus szív és érelváltozások (Szende B.) 235
6.4.1 Toxikus szívizom elváltozások 235
6.4.2 Kardiotoxikus anyagok 239
6.4.3 Vasotoxicus anyagok 240
6.5 A légzőrendszert károsító anyagok (Adamis Z.) 242
6.5.1 A légzőrendszer jelentősége és felépítése 242
6.5.2 A légzőrendszer fontosabb funkciói 242
6.5.3 A légzőrendszer védekező mechanizmusai 243
6.5.4 Inhalációs toxikológia 244
6.5.5 Véráram útján a légzőrendszerbe kerülő anyagok károsító hatása 249
6.6 Vese, kiválasztórendszer (Bordás I.) 250
6.7 A tápcsatorna toxikológiája (Tompa A.) 256
6.7.1 Bevezetés 256
6.7.2 A mérgező vegyi anyagok felszívódását befolyásoló tényezők 256
6.7.3 A gyomorváladék és az emésztőrendszer szerepe 257
6.7.4 A mérgezések felosztása 258
6.7.5 A tápcsatorna egyes részeit érintő toxikus hatások 260
6.8 Mozgásszervek toxikus károsodása (Szende B.) 275
6.8.1 Csontok 275
6.8.2 Izmok 277
6.9 A vér és a vérképzőrendszer toxikológiája (Hudák A.) 279
6.9.1 Bevezetés: a vér és a vérképző rendszer felépítése 279
6.9.2 A vér és vérképző rendszer toxikológiája 282
6.10 Reproduktív toxikológia (Forgács Zs.) 290
6.10.1 Reproduktív toxikológia: alapfogalmak 290
7. Kockázat (Tompa A., Adamis Z., Sebestyén Gy.) 309
7.1 Kockázatanalízis 309
7.2 Kockázatbecslés 309
7.3 Kockázatkezelés 315
7.4 Kockázatkommunikáció 316
Idegen kifejezések gyűjteménye 317
Rövidítésjegyzék 435
Irodalomjegyzék 439

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző