Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika

Ár: 3600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az olvasó a Radiokémia és izotóptechnika c. tankönyv harmadik, megújult kiadását tartja kezében. Ez a könyv a radiokémia iránt érdeklődő, kémiai szemléletű vegyészmérnök és vegyész valamint biológusmérnök hallgatók számára készült. A korábbi szerkezeti felépítést követve, az atommagszerkezet, az izotópok, valamint a spontán magátalakulások és a radioaktivitás leírása után a szerzők legfontosabb feladatuknak tekintik az alapvető törvényszerűségek tárgyalását, különös tekintettel a sugárzások és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatára. A Radioaktív sugárzások detektálása c. rész jól áttekinthetően ismertet meg a nukleáris méréstechnika fontosabb kérdéseivel, míg a Sugárvédelem c. fejezet a radioaktív izotópokkal dolgozók részére nyújt az egészségvédelem szempontjából nélkülözhetetlen alapismereteket. A radioindikáció alapjai c. fejezet lehetőséget ad az olvasónak arra, hogy alkotó módon tudja alkalmazni a radioaktív vizsgálati technikát szűkebb szakterületre problémáinak megoldására. Az elmúlt másfél évtizedben a radioaktivitás megítélése nagyot változott Előtérbe kerültek a környezetvédelmi vonatkozások (szennyezés, ellenőrzés) és a nukleáris medicina. Ezt próbálták a szerzők követni akkor, amikor A radioizotópok alkalmazásának alapjai rész alfejezeteit tagolták, ill. arányait megváltoztatták. így lett az aktivációs analitikai rész rövidebb, mint az előző kiadásokban (nem kisebbítendő annak jelentőségét), az orvosi diagnosztikai alkalmazások javára. Az alkalmazástechnika bizonyos részeit a szerzők gyakorló szakemberekre bízták. A tankönyv anélkül, hogy maximalista lenne, hasznos kézikönyve is lehet a radioizotópos vizsgálati technikával dolgozó szakembereknek

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző