Nyilasi János: Általános kémia

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A kémia alapjait szeretném korszerűen és tömören összefoglalni, elsősorban a kémiatanári pályára készülők számára, de szeretnék segítséget nyújtani a gyakorló tanároknak is, hogy a kémia középiskolai oktatásának reformját sikerrel oldják meg. Könyvem megírásakor szem előtt tartottam azok igényeit is, akik a természettudomány más ágai iránt érdeklődnek, de ezek műveléséhez a megfelelő kémiai ismereteket sem nélkülözhetik.
A kémia fejlődésének legújabb irányát alapvetően az anyagok szerkezetének széles körű kísérletekre támaszkodó megismerése szabta meg. Ennek szükségszerű következménye, hogy a kémia alapjainak oktatásánál is döntő szerepet kell juttatni az anyagszerkezeti kérdéseknek, mert csak ezek ismerete teszi lehetővé a különböző anyagok sajátságainak értelmezését, segíti elő a kémiai folyamatok lényegének megértését. Könyvemben tehát viszonylag részletesen tárgyalom az anyagszerkezeti problémákat. Az egyes fejezetek sorrendjének megválasztásánál is a szerkezeti szempontokat helyezem előtérbe, amikor a viszonylag egyszerűbb rendszerektől haladok a mind bonyolultabbak felé

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző