Dr. Surányi László: Algebra

Ár: 1300 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A könyv az algebra három fontos fejezetébe nyújt bevezetőt. Elsősorban a gimnáziumok speciális matematika tagozatai számára készült. Az I. rész tartalmazza mind a négy-, mind a hatosztályos tagozatos tananyagnak a testekkel, gyűrűkkel kapcsolatos törzsanyagát és kiegészítő, fakultatív részeit. A II. rész polinom-feladatgyűjtemény, amely mindmáig hiányzik a középiskolában. Az elméleti rész is feladatok formájában dolgozza fel az egyes témaköröket, hogy minél inkább az olvasók, illetve a tanulók aktív közreműködésére építsen. Ezt szolgálják a fejezetek végén olvasható javaslatok az órai feldolgozáshoz, amelyek a tanári segédkönyvet vannak hivatva pótolni.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző