Faragó László,Forgó Péterné: Geometriai szerkesztések

Ár: 1300 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Ez a munka elsősorban a nagyobb diákokhoz, a haladó szakkörök tagjaihoz szól. A gimnázium két első osztályában bőven foglalkoznak diákjaink szerkesztésekkel – s a tankönyvekben elegendő anyag van még a szakköri foglalkozások számára is, a két felső osztályban azonban szerkesztések már csak elvétve szerepelnek. Ezen a hiányon akar segíteni munkánk. I. fejezete összefoglalja, rendszerezi és kiegészíti a tanulóknak a szerkesztéssel kapcsolatban szerzett ismereteit, rámutat bizonyos összefüggésekre is, amelyek a legtöbb esetben nem tudatosultak a tanulók előtt. Megismertet egy új szerkesztői módszerrel, az inverzióval is. A II. és III. fejezet célja a szakköri tagok szerkesztői készségének elmélyítése, a IV-V. fejezeté: a szerkesztői készség továbbfejlesztése.
Munkánk – a mondottak alapján – nem könnyű olvasmány: számít olvasói aktív részvételére, arra, hogy azok a könyv mondanivalóit, az egyes feladatok megoldását stb. alaposan átgondolják, ceruzával a kezükben papíron követik. Mindent nem magyaráztunk meg: a gimnázium első két osztályának legfontosabb ismereteit általában elsajátítottnak tételeztük fel. Így lehetővé vált nagyobb anyag, több feladat közlése.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző