Grész Leó: Algebra és geométria

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Könyvem X. kiadását a IX. kiadás alapján, minden változtatás nélkül rendeztem sajtó alá.
Célom most sem változott: a középiskolák tanulóinak munkáját óhajtom megkönnyíteni azzal, hogy az algebra és geométria anyagát – a lényegest a kevésbbé lényegestől elválasztva s az egyes leckék részletezéseitől megtisztítva – úgy foglalom a szükséges levezetésekkel és bizonyításokkal együtt tételekbe, ahogyan azt a tanulóknak összefoglaló ismétlésekkor vizsgálatokon és különösen érettségi alkalmával elő kell adniok.
A levezetéseknél az egyszerűség és világosság, a szabályok fogalmazásánál pedig a szabatosság lebegett szemem előtt.
Hiszem, hogy könyvem továbbra is jó útbaigazítója és kísérő barátja lesz mindazoknak, akik csak algebrával és geométriával foglalkoznak.
Köszönettel adózom még igen t. hivatalos bírálómnak, Péch Aladár, főigazgató úr őméltóságának és mindazoknak, akik már az előző kiadásoknál szíves megjegyzéseikkel támogattak.

Budapest, 1944. május hó. Grész L.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző