Hajós György: Bevezetés a geometriába

Előjegyezhető

Kategória:

Ez a könyv azon előadásaimnak az anyagát tartalmazza, amelyeket “Bevezetés a geometriába” címmel a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen az első éves hallgatók számára évek óta tartottam. Felöleli a könyv ennek a tárgynak a tantervben előírt teljes anyagát, emellett azonban olyan kiegészítések is szerepelnek benne, amelyek az előadási anyagon túlnyúlnak, és részben a könnyebb érthetőséget, részben a logikai teljességet, részben pedig az anyag elmélyítését és a további tájékozódást szolgálják.
Eredeti tervem az volt, hogy a könyv anyagát könnyebb és nehezebb feladatokkal egészítsem ki. Erről a tervről lemondtam, mert nem akartam régóta készülő könyvem megjelenését még tovább elodázni.
A könyvet olyan olvasóknak szántam, akik a középiskolai geometriai anyagot már ismerik. Igaz ugyan, hogy a módszeres tárgyalás a legelemibb ismeretekre is kiterjed, viszont a tudományosabb felépítés mégiscsak azt eredményezi, hogy a könyv nem alkalmas a geometria első megismerésére. Felhasznál a könyv a matematika más fejezeteibe vágó ismereteket is. Ezek az algebra elemeire és az analízis alapfogalmaira vonatkoznak. Hogy pontosabban melyek az ilyen felhasznált ismeretek, az a megfelelő helyeken szerepel majd

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző