J. I. Perelman: Szórakoztató algebra

Előjegyezhető

Kategória:

Az olvasó ne tekintse ezt a könyvet kezdők számára írt könnyen érthető algebrai tankönyvnek. A “Szórakoztató algebra” nem iskolai vezérkönyv, hanem önképzésre szánt olvasmány. Az olvasónak, aki e könyvet kezébe veszi, már rendelkeznie kell némi homályosan sejtett vagy félig elfelejtett algebrai ismerettel. A “Szórakoztató algebra” célja részben az, hogy tisztázza, felelevenítse és rögzítse ezeket az elszigetelt és bizonytalan ismereteket, de legfőképpen az, hogy kedvet ébresszen az olvasóban az algebra iránt és hogy a tankönyvekből önállóan tudja kiegészíteni matematikai tudását. Ebből a szempontból a “Szórakoztató algebra” célkitűzései mások, mint például Rademaher és Teplic “A számok és testek” c. könyvének célkitűzései. Ez utóbbi munka nem kívánja, hogy “emlékezzünk mindarra, amit fiatal korunkban tanultunk”. Ezzel szemben könyvben éppen az iskolában szerzett ismeretek és készségek rögzítését tűzte ki célul maga elé.
Hogy felkeltsem az olvasó érdeklődését a tárgy iránt, könyvemben különféle módokhoz folyamodtam: szokatlan tárgyú, kíváncsiságot keltő példákat hoztam fel, szórakoztató kirándulásra vittem az olvasót a matematika birodalmába, a legváratlanabb területeken bizonyítottam be az algebra gyakorlati alkalmazásának lehetőségét.
Ami a tárgyalt algebrai problémákat illeti, könyvem nem lépi túl az általános iskolai tananyag kereteit és a “Szórakoztató algebra” elnevezésnek megfelelően kerüli a nehéz kérdéseket

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző