Lukács Ottó: Matematikai statisztika példatár

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Előszó 7
Valószínűségszámítás 9
Kombinatorika 11
Eseményalgebra 12
Klasszikus valószínűség 14
Feltételes valószínűség. Függetlenség 15
A teljes valószínűség tétele. A Bayes-tétel 16
A valószínűségi változó és jellemzői 17
Többdimenziós eloszlások. A korreláció 22
Fontosabb valószínűség-eloszlások 36
Diszkrét eloszlások 36
Folytonos eloszlások. A véletlen változó transzformációja 41
Többdimenziós eloszlások 52
A nagy számok törvénye. A centrális határeloszlás-tétel 55
Matematikai statisztika 59
A matematikai statisztika tárgya. Statisztikai minta és jellemzői. Rendezett minta 61
Statisztikai becslések 133
Problémafelvetés 133
A pontbecslés módszerei 134
A pontbecslés tulajdonságai 138
Intervallumbecslések 143
Statisztikai hipotézisek vizsgálata 193
Bevezetés 193
Statisztikai próbák 195
Illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálat 291
Korreláció- és regresszióelemzés 353
Néhány gyakorlati alkalmazás 475
Táblázatok 523
Irodalom 560
Tárgymutató 565

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző