Sain Márton: Matematikai feladatgyűjtemény I.

Előjegyezhető

Kategória:

Amikor ezt a feladatgyűjteményt útjára bocsátjuk, nem tehetjük anélkül, hogy ki ne fejezzük elismerésünket a Laricsev-féle Algebrai feladatok gyűjteménye iránt. Ez volt az első feladatgyűjtemény, amely az elméleti anyagot adó tankönyvek mellett majdnem húsz éven át segítette a magyar pedagógusokat és a diákságot az algebra gyakorlásában, a feladatmegoldó készség fejlesztésében, a logikus gondolkozás tökéletesítésében. Ez a kitűnő feladatgyűjtemény segített megtenni azt a hatalmas lépést, amely a régi matematikatanítás és -tanulás merev, sokszor teljesen formális ismereteket adó módját átvitte a dinamikus, alkalmazásra is kész, összefüggéseket feltáró, a gondolkozást hatékonyan fejlesztő ismeretek elsajátítási módjához. Elismerésünket fejezzük ki avval is, hogy igen sok feladatot, feladatsort megtartottunk a Laricsev-féle gyűjteményből.
A jelenlegi tanterv új anyagrészei, új célkitűzései és nem utolsósorban a matematikai ismeretanyag korszerű szemléletére való törekvés tette szükségessé az új feladatgyűjtemény kiadását.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1985

Oldalszám

525