Sz. T. Meljuhin: A véges és végtelen problémája

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Bevezetés 3
Végesség és végtelenség az anyag szerkezetében és tulajdonságaiban
Az anyag szerkezetére és tulajdonságaira vontakozó dialektikus materialista elgondolások keletkezése és fejlődése 11
Az anyag végtelen oszthatóságának elmélete és az atomizmus 11
Az újkor eszméi 24
Nagy felfedezések az anyagszerkezet vizsgálatában a 19. század végén és a 20. század kezdetén 31
A dialektikus materializmus az anyag kimeríthetetlenségéről 37
Az anyag elemi részecskéinek kimeríthetetlensége 49
A különböző elemi részecskék felfedezése 49
Az elemi részecskék alaptulajdonságai 61
A mikrorészecskék egymásba való átalakulásának törvényszerűségei 72
A mikrorészecskék tulajdonságainak kapcsolataiktól való függősége 81
A részecskék és a mezők egysége 90
Az anyag részekretagoltságának és folytonosságának problémája jelenlegi ismereteink fényében 102
Az ellentétek egysége az anyag tulajdonságaiban 102
A mező és az anyag kölcsönös összefüggéséről alkotott elképzelések megváltozása a mai fizikában 107
A korpuszkuláris és hullám-tulajdonságok egysége a mikrovilág tárgyainál 116
A mikrovilág tárgyaival kapcsolatos tulajdonságok és kölcsönhatások kvantált jellege 131
A matéria végessége és végtelensége 143
Az anyag térbeli és időbeli végtelensége
A tér és az idő végtelensége problémájának filozófiai alapjai 153
A kérdés megoldása a Marx előtti filozófiában 153
A dialektikus materializmus a tér és az idő végtelenségéről 164
Mai kozmológiai ismereteink a világegyetem végtelenségéről 173
A Galaktika és a Metagalaktika szerkezete 173
A végtelenség paradoxonai 177
A tér és az idő metrikus tulajdonságai 188
A Metagalaktika tágulása 195
Az anyag fejlődésének törvényszerűségei a világegyetemben 206
A szervetlen anyag fejlődésének lényege 206
A kozmikus testek fejlődése 216
A kémiai elemek keletkezése 223
Visszafordíthatatlanság és körforgás kölcsönös viszonya a fejlődés menetében 231
Az entropia növekedésének törvénye 241
A természeti fejlődés determináltságának kérdése 255

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző