Tipold Özséb: Világtörténelmi helyek zsebszótára

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Mindazok, kik a történelemmel akár a tanári pályán, akár magánéletben kedvtöltésből vagy hivatásszerüleg foglalkoztak, tapasztalták, hogy az események emlékezetben tartására, azok tiszta s világos áttekintésére legczélszerübb mód az, ha az események csoportosittatnak a szerint, amint vagy ugyanazon időben, vagy ugyanazon helyen történtek. Ezen egyetemes tapasztalat és meggyőződés ad fontosságot a kortani (chronologiai) tábláknak, történelmi naplóknak történelmi és földrajzi szótáraknak.
E csoportosítás általán elismert czélszerüsége lebegett szemem előtt, midőn a történelmi nevezetességü helyeket s az egyes helyeken történt eseményeket összejegyezni, a helyneveket betürendbe szedni és fok alá helyezni magamat elhatároztam. Annyival is inkább, minthogy az eddig megjelent külföldi történelmi és földrajzi lexikonok hazánk eseményei – és helyeivel mostohán foglalkoznak, a magyarban megjelent történelmi zsebszótárok pedig a külföldi eseményeket mellőzve egyedül a magyar történelmet karolják föl: azt hiszem, hogy némi hézagot pótolok s jó szolgálatot teszek a tanuló ifjuságnak s általán a történelmet kedvelő t. közönségnek, midőn kezébe oly könyvet adok, melyben a nevezetesebb külföldi és különösen a hazai történelmi nevezetességü helyek az ott lefolyt eseményekkel együtt egész a jelenkorig föllelhetők.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző