Koltay Jenő: Kis kadétok nagy idők

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Részlet a műből:

Úgy kezdődött az egész, hogy Misa bácsi meghalt.
Neki, szegénynek, ugyan ezzel végződött hosszúra kinyúlt földi élete, de én erősen hiszem, hogy Misa bácsi még nem halt volna meg semmiesetre, ha akkor megsejti azt a szörnyű harci háborút, melybe engem ez a haláleset… de nem akarok az események elé vágni… elég az hozzá, hogy amikor már rendben megadtuk a végtisztességet Misa bácsinak és a szomorúság nyomta gyásznapok lassan átolvadtak megint a rideg valóságba, engem, mint a család legidősebb ifját, magához szólított apám s komollyá mélyült hangján elvonultatta előttem az ősi tradíciókat, végezetül pedig a hosszan elmondottakat újra megszitálva, arra a megállapításra jutott, hogy a minden idők hagyományaihoz képest legalább egy tábornoknak mindig lenni kell kiterjedt családunkban, akivel a rokonság büszkélkedhessék s a rászorultabbak szíves közbenjárását alkalomadtán igénybe vehessék… így aztán a Misa bácsi halálával megüresedett tábornoki díszhelyre egyhangulag engem kandidált a rokonság s nyomban lépések történtek a hadapródok iskolájába való fölvételem iránt … mondom, mindez a Misa bácsi halála miatt történt, de viszont akkor még senki nem sejthette, hogy a későbbiek folyamán katona-palántai minőségemben csaknem hősi halottá rukkoltam elő.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző