Dr. Haltenberger Mihály: Budapest városföldrajza

Ár: 1800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Ajánlás 5
Szendy Károly polgármester előszava 7
Tartalom 9
Bevezető 11
Budapest földrajzi helyzete 13
Budapest középeurópai város
Budapest kontinentális város
Budapest nem magasan fekvő város
Budapest különböző gazdasági tájak összetalálkozásánál épült
Budapest a Duna mellett igen fontos útvonalak kereszteződésénél fekszik
Budapest centrális helyzetű volt Trianon előtt
Budapest természeti miliőjének képe
Budapest felszínplasztikai képe 19
Az ikerváros felszínplasztikai ellentéte. Geológiai óra. A budai rögöshegységvilág és a Tisia. Budapest ideális geológiai szelvénye. Budapest geológiai domborműve és geológiai térképe. Budapest geológiai fejlődéstörténete. A Svághegy-csoport, a Hármashatárhegy-csoport és a Tétnyi fennsík, valamint a pesti oldal rövid geológiai leírása a legfontosabb kőzetek ismertetésével. A városi és a fellegvári terrasz
Budapest vízrajzi képe 42
Felszíni vizek: aszók, Ördögárok, a Rákos patak. Források, melegforrások, artézi kutak, keserűvízforrások. A Duna. Az 1838. évi katasztrofális árvíz, árvíztáblák
Budapest éghajlati képe 52
Évi középhőmérséklete, évi csapadékátlaga, uralkodó szelei. A Dunántúl és az Alföld közötti helyzetének éghajlati következményei. Az ikerváros felszínplasztikai ellentétének hatása
Budapest növényzeti képe 56
Mérséklet övi jellege. A dunántúli és alföldi növényzet összetalálkozása. Az Ősmátra flórakerület egynéhány benszülött növénye. Budapest növényzeti tájai. Utcáinak, utainak,tereinek legjellegzetesebb fái
Budapest népi képe 64
Budapest milliós város
Budapest magyar város
Budapest jobbára római katolikus város
Budapest művelt város
Budapest főként iparos-kereskedő város
Budapest lakosságának csak 1/3 része bennszülött
Budapest és Nagy Budapest
Budapest városmorfológiai képe 79
Hol ringott Budapest bölcsője?
Budapest nyitott határú, terjeszkedésben lévő, befejezetlen körvonalú város
Budapest alaprajza elárulja viszontagságos történelmi multját. Sugárutak, körutak, utcák, terek, parkok
Budapest házainak még több mint a fele földszintes. A házak emeletmagassága, építőanyaga, tetőfedése
Budapest sokféle városegységből tevődik össze. Városegységeinek fiziognómiája a 14 kerületen belül
Budapest gazdasági képe 127
Budapest az ország első iparvárosa
Földhöz és helyhez kötött iparaink
Budapest alföldperemi helyzeténél fogva az ország első mezőgazdasági ipari központja
Budapest szabad, vagyis helyhez nem kötött iparai. Budapest ipartelepei és azok évi termelése
Budapest már igen régóta kereskedőváros
Budapest kereskedelmének leglényegesebb része nagyszámú lakosságának élelemmel való ellátása. Honnan biztosítja Budapest az élelmi szükségletét?
Budapest kereskedelmi életének teljes képét a felhozott és elszállított áruk mennyisége mutatja
Budapest mint nagy fogyasztó és ipari termelő a különféle árukat főként vasúton hozza fel és szállítja el
Budapest az ország közlekedési központja
Fővárosunk területének nagyvárosi forgalma. Ennek bizonyos zonális képe. Isochron térképei. A Duna közlekedési szerepe
Fővárosunk szoros kapcsolatban van a környékkel
Budapest közlekedési kapcsolata országos viszonylatban
Budapest az ország idegenforgalmi központja
Befejezés 149
Képek 154
Felhasználható irodalom 160

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző