Dr. Illyefalvi I. Lajos: A hatvanéves Budapest

Ár: 2500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Hatvan évvel ezelőtt új korszak nyílott meg a Duna három testvérvárosának fejlődésében…
A virágzó kereskedőváros, az ifjú Pest ebben az időben egyesült a történelmi dicső emlékek ősi városával: Budával. A sok százados múltból fakadó történelmi dicsfény az egyesítés tényével Pestre is átsugárzott s nemcsak osztályosává tette annak a történeti múltnak, mely Budát övezte, hanem a fejlődés útjának újabb lehetőségeit teremtette meg.
Az egyesítés folytán pezsgő élet indult a kopott falak között, mely feltartózhatatlanul sodorta magával a három város népét a kontinensen soha nem látott, egyedülálló kifejlődés felé. E fejlődés folyományaként lett a főváros egyrészt Európa nagyvárosai között az a metropolis, melynek gyors felvirágzása amerikai méreteket öltött, másrészt az a tényező, mely hazánkban az anyagi és szellemi művelődés első zászlótartójává avatta.
A fejlődés rohamos menetét a világháború megállította, s előfeltételeit Trianon megszüntette. Gondterhes időknek bús pusztái fölött véres alkonyfényben küszködik a magyarság egykor fényes és tündöklő csillaga… Trianon gyásza s nyomasztó terhe ólomsúlyként nehezedik a megcsonkított haza fővárosára is, melynek népe tört reményeinek omladékán, bízó hittel és hívő lélekkel várja a csonka hazát övező vasgyűrű széttörését, a Kárpátoktól az Adriáig terjedő Nagy-Magyarország visszaállítását.
Az élettel folytatott nehéz harcában ért el a főváros lakossága a három város egyesítésének hatvanéves évfordulójához.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1933

Oldalszám

386