Jakó Zsigmond: Nagyenyedi diákok

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Enyed nagyhírű kollégiumának múltja elválaszthatatlanul kapcsolódik Bethlen gábor személyéhez. Az önálló fejedelemség legnagyobb uralkodója 1580-ban született Marosillyén és 1629. november 15-én halt meg Gyulafehérváron. születésének négyszázadik és halálának háromszázötvenedik évfordulója alkalom annak felmérésére, hogy mit köszönhet Erdély és főként művelődése a nagy fejedelemnek. Az oszmán világbirodlaom árnyékába szorult fejedelemség szervezetét ő öntötte végleges formába, a központi hatalom korszerű megerősítésével, hadereje átszervezésével, a gazdasági és művelődési élet felvirágoztatásával, arra képesítve a fiatal erdélyi államot, hogy tényezője lehessen az újkori Európát kialakító küzdelmeknek. Művelődéspolitikája a fejedelemség általános pallérozódását, Európával való lépéstartását, a világi tanult réteg számának és szerepének növelését tűzte ki célul. Máig élő alkotása az 1622-ben Nagyenyedre átköltöztetett kollégiuma. Iskolájának e kötetből megismerhető társadalomalakító szerepe ércnél maradandóbban hirdeti Bethlen Gábor művelődéstörténeti nagyságát.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1979

Oldalszám

258