1848-1849 a magyar zsidőság életében

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 5
Bevezetés 7
Pest város izreelita lakosságának statisztikai vázlata 27
Első magyar zsidó naptár és évkönyv 29
Védekezés 31
Zsidó „uralgás és nepotismus” 32
Zsidó érdemek (Finály Zsigmond) 34
Vita a letelepedési törvény szövege körül 35
Rózsavölgyi Márk (Petőfi Sándor) 37
Szent társaság 38
A városi törvényjavaslat tárgyalása közben 39
Egy alföldi zsidó szózata (Fuchs Márton) 43
1848. március 15. (Zerffi Gusztáv – Petőfi Sándor) 44
A közcsend fenntartására kinevezett választmány 46
Aláírási ívek 46
Pesti levél Hochmuth Ábrahámhoz 47
A honi izraeliták belügyeit kezelő választmány körlevele (Kunewalder Jónás) 49
Pozsonyi tudósítás (Lévay József) 51
Nyílt szavak honunk fiatalságához (Jókai Mór) 51
A német polgárok és a zsidók (Petőfi Sándor) 52
A zsidó is legyen szabad! ( Pillitz Dániel) 53
Nemzeti őrdal (Heilprin Mihály) 54
A 6. nemzetőri osztály (Királyi Pál) 55
A pozsonyi zsidóüldözés és az országgyűlés választójogi vitája 56
Közlemények 58
Kunewalder Jónás körlevele 59
Egypár szó „héber vallású hazánkfiaihoz” 60
Törvénycikkely 62
A héber vallású magyarok ügyében (Wittelshöfer Lipót) 62
A nép szava (Kolmár József) 65
Félreértés (Táncsics Mihály) 65
A rend fenntartása érdekében 68
Rendelet a zsidózavargások ellen 69
Kunewalder Jónás áttérése 71
A bécsi ifjak fogadtatásakor (Diósi Márton) 71
Az Isten újat teremtett (Löw Lipót) 72
Felvilágosításul a zsidó ügyben (Justh Manó) 73
A magyarországi zsidókérdés (Einhorn Ignác) 74
Tyroler József 77
Az 1848. április 11-én szentesített törvénycikk 78
Magyarázat (Táncsics Mihály) 79
A zsidók polgárosítása (Róth Hemann) 79
Lázadás a zsidók ellen Pesten április 19-én 84
Fővárosi levél 85
Zsidóüldözés 88
A Közcsendi Bizottmány ülése 89
Miniszterelnöki rendeletek 91
Bírálat a zsidórendeletről 92
A zsidók összeírása Pesten 93
A pesti és aradi zsidók reformtervei 94
Jelentések Pozsonyból 95
Barbarizmus Pozsonyban 96
Egy pesti zsidó ifjú levele 98
A pozsonyi polgárok magatartása 99
Szabad királyi Pozsony Városának érdemes Polgárai! 100
Figyelmeztetés 101
Egy szép tavasznapom (Kolmár József) 102
Hírek 105
Belügyminiszteri értesítések 106
Örömkönnyek (Herczfeld Sándor) 107
Szemelvények (Gergelyi Ferenc, Ábrányi Alajos) 107
Felszólítás Magyarország zsidóihoz amerikábai kivándorlására (Dux Adolf) 108
Mi nem megyünk Amerikába! (Herczfeld Sándor) 111
A pozsonyi izraeliták között alakult kivándorlási társaság 114
Tudósítások 116
Zsidó ügy (Vörösmarty Mihály) 117
Legyen-é a zsidó nemzetőr? 122
Sorompó! 123
Felhívás az izraelitákhoz 124
A pesti zsidók összeírásának eredménye 125
Belügyminiszteri rendelet a zsidók összeírásáról 125
Melléklet 127
Charivari 128
Az erdélyiekhez (Szegfi Mór) 128
Magyar zsidó vagy: zsidó magyar? (Hartmann Lipót) 129
Néhány szó a legújabb időben felmerült három eszme felől (Vörösmarty Mihály) 131
Tréfás hangok 132
Jegyzék 132
Harctéri levelek (Csemegi Károly) 133
Észrevételek 135
Köszönet és felszólítás a magyar zsidó naptár és évkönyv ügyében 136
Követválasztás Pesten 136
Politikai hitvallásom (Táncsics Mihály) 137
Jegyzőkönyvi kivonat 137
Kállay Ödön a zsidók emancipációjáért 139
A nemzeti képviselőkhöz (Keleti Zsigmond) 141
Kiküldetés 142
A zsidók ügyében (Szegfi Mór) 142
Elmélkedések 146
A zsidók egyenjogúsítási kérvénye 147
Tábori beszéd (Löw Lipót) 149
Szabadság, egyenlőség (Schwarz Dávid) 150
Idézetek (Ponori Thewrewk József) 153
Cikk a zsidókérdésről (Madarász József) 156
Egyenlőség (Reich Ignác) 158
A Magyar Középponti Reformegylet felhívása 159
Vélemény a Központi Bizottmány jelentéséről 161
Táncsics megjegyzése a Kállay-féle javaslathoz 162
Három „factum” 163
A zsidókról (Vas Gereben) 164
Zerffi Gusztáv beszéde 170
Ne higgy a zsidóknak! (Benedek Ignác) 171
Kérdés a hadügyminiszterhez 175
Zsidók a pesti nemzetőrségben 176
Katonai kinevezések 176
Gyűjtés 177
Ludovicaeum 178
Bajza József a zsidó vádak ellen 179
A zsidók hűsége 181
A népfelkelésről (Bak Ignác) 183
Izraelita község – izraelita hitközség 184
Az első magyar zsidó női imakönyv 186
Sajtóprogram (Szegfi Mór) 188
Proclamatio 189
Az óbudai zsidó község határozata 190
Adóhátralék-behajtás 191
Névmagyarosítások 192
Peres ügy 193
Hadi büntetések 193
A pesti zsidók magatartása 194
Reményi Ede 195
„Egyesült erővel” (Fischhof Dávid) 196
Budához (Ludasi Mór) 198
Ujság-részletek 199
Kettős ünnep (Einhorn Ignác) 199
Adakozások 200
„A koronás jogbitorlók” (Szegfi Mór) 201
Kinevezések 202
Kaszához, ki magyar (Heilprin Mihály) 203
Vád 205
Hódolat-nyilatkozat 205
Zsidók a belügyminiszteri hivatalnokok között 206
Legújabb (Ludasi Mór) 208
Lenkey és Guyon 209
„Becsület dolga” (Einhorn Ignác) 210
Hellfi Ignác cikkeiből 211
Harminchat izraelita 212
Háborúnk (Szegfi Mór) 213
A kishitűek ellen (Heilprin Mihály) 214
Adatok 215
Hirdetmény 215
A szabadságharci emancipációs törvény 217
Plakát 220
A jó honfiú (Klein Bódog) 221
A szegedi és szabadkai zsidók a szabadságharc alatt 221
„Áldott legyen július 28-a!” 222
Magyar visszhang 223
Hadbírósági ítélet 224
Löw Lipót feleségének naplójából 225
Kezesség 227
Nagy Ignác Lapja 228
Az 1849. esztendő végén 228
Jegyzetek 231

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Közreműködő

Zsoldos Jenő (szerk.)

Kiadás éve

1948

Oldalszám

256