Aczél Eszter, Molnár András, Rózsa György, Urbán Aladár: Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök emlékezete

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Tartalom
L BATTHYÁNY LAJOS ÉLETÚTJA 7
Molnár András
Batthyány Lajos reformkori pályafutása – 8
1. A felkészülés évei (1807-1839) 8
Az ősök hagyománya 8
„Perben” az örökségért 9
A birtokok korszerűsítése 13
Önművelés és családi élet 16
A politizálás kezdetei 19
2. Az 1839/40-es országgyűlés 21
A főrendi ellenzék megszervezése 21
Batthyány politikai programja 23
A főrendi napló létrehozása 27
A szólásszabadság ügye 29
3. Széchenyi és Kossuth között (1840-1843) 33
Széchenyi oldalán? 33
Az Iparegyesület megalakítása 36
Országgyűlési előkészületek 39
4. Az 1843/44-es országgyűlés 41
A főrendi ellenzék 1843/44-ben 41
A vallásszabadság védelmében 44
Kísérlet a börtönviszonyok reformjára 45
A szabad királyi városok rendezési terve 47
A közteherviselés küszöbén 50
A fiumei vasút ügye 54
Az abszulutista kormányzat kritikája 56
5. Az ellenzék párttá szervezése 59
Iparpártoló egyesületek élén 59
Az ellenzék egyesítése 63
Kossuth követté választása 69
6. Az utoló rendi országgyűlés 71
A nádorválasztástól a válaszfeliratig 71
A válaszfelirat főrendi vitája 73
Kísérletek az ellenzék megosztására 77
Irodalom 84
Die politische Laufbahn von Lajos Batthyány im
ungarischen Reformzeitalter (resumé) 86
Urbán Aladár
Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála 89
L A Batthyány-kormány megalakulása 90
A miniszterelnöki megbízatás 91
A kormány megszervezése 95
Batthyány és a pozsonyi törvényhozás 100
2. A miniszterelnök hivatala és tevékenysége 107
A miniszterelnök hatásköre 108
Batthyány bécsi és innsbrucki tárgyalásai 114
A nemzetőrség és a honvédség megszervezése 125
3. Batthyány egyedül a kormánynál 135
A Batthyány-kabinet lemondása 137
Pákozd előtt 144
4. Batthyány fogsága és vértanúsága 154
Békeküldöttség Windisch-Grátz táborában 154
Kihallgatások Budán és Olmützben 159
Az ítélet és végrehajtása 165
5. Batthyány utóélete 170
Irodalom 173
Ministerprásidium, Gefangenschaft
und Tod von Lajos Batthyány (resumé) 175
II. BATTHYÁNY LAJOS EMLÉKTÁRGYAI 185
Aczél Eszter
1. Gróf Batthyány Lajos emléktárgyai 186
Die Reliquien des Grafen Lajos Batthyány (resumé) 192
2. Tárgykatalógus 194
Források és felhasznált irodalom 205
III. BATTHYÁNY LAJOS IKONOGRÁFIÁJA 207
Rózsa György
1. Batthyány Lajos ábrázolásai és a XIX. századi magyar politikus
ikonográfiák 207
Die Darstellungen von Lajos Batthyány und die ungarischen
Politiker-Ikonographien im 19. Jahrhundert (resumé) 210
2. Batthyány Lajos ikonográfiája (Katalógus) 213
Képmások 213
Csoportképek 223
Események 229
Karikatúra, apoteózisok 233
Hitelesnek nem tekinthető művek 234
Irodalom 236
Rövidítések 236
Festők, grafikusok, szobrászok mutatója 237
Képmelléklet 241

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző