Balogh Sándor, Izsák Lajos, Gergely Jenő, Föglein Gizella: Magyarország története 1918-1975

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az Osztrák Birodalom részét képező Magyarországon az 1848-49. évi polgári forradalom és nemzeti szabadságharc felszámolta a jobbágyrendszert és a feudális kiváltságok jelentős részét. Ezáltal megteremtette a magyar társadalom és gazdaság polgári fejlődésének feltételeit, megnyitotta az utat a szabadversenyes kapitalizmus kibontakozása előtt. A polgári fejlődés optimális feltétele azonban – az önálló nemzeti állam megteremtése – a szabadságharc bukása következtében nem valósulhatott meg. Az önálló nemzeti államiság hiánya miatt a magyar polgári átalakulás függő tőkés fejlődés maradt. Többek között ez a függőség is hozzájárult az iparfejlődés viszonylagos korlátozottságához és a társadalmi bajok egyik forrásává vált.

TARTALOM:

Bevezetés 5
Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom és népköztársaság 14
A Magyarországi Tanácsköztársaság 28
Az ellenforradalom hatalomra jutása és berendezkedése 43
A bethleni konszolidáció 60
A gazdasági válság és következményei. A Gömbös-kormány kísérlete a fasiszta diktatúra megteremtésére 74
A háborúra való felkészülés és a területi revízió 88
Magyarország a második világháborúban 104
Az ország német megszállása és a nyilasuralom 111
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása 119
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány politikája 125
A Tildy-kormány 140
Az 1946. tavaszi baloldali tömegmozgalmak hatása a koalíció politikájára 147
A kormány béke-előkészítő tevékenysége és a párizsi békekonferencia 157
A koalíció baloldalának elszigetelésre irányuló jobboldali kísérletek kudarca 163
Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása és a Dinnyés-kormány megalakulása 174
A fordulat éve 184
A népi demokratikus politikai intézményrendszer átalakítása 193
A gazdasági és kulturális építőmunka eredményei és problémái 208
Kísérlet az ellentmondások feloldására és a politikai válságból való kijutásra. A Nagy Imre-kormány 225
A belpolitikai válság elmélyülése és Rákosi Mátyás első titkár felmentése 238
Az 1956. októberi események 251
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 260
A politikai és gazdasági konszolidáció megteremtése és megszilárdítása 270
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 277
Gazdaságfejlesztés és kulturális megújulás a második három- és ötéves tervek időszakában 288
Magyarország bel- és külpolitikája az 1960-as években és a hetvenes évek elején 297
Gazdaság és társadalom 311
Tudomány, kultúra és művelődés 326
Az MSZMP programnyilatkozata 333
Időrendi áttekintés 339
Válogatott bibliográfia 351
Rövidítések jegyzéke 355
Táblázatok a magyar népszámlálásokról (kivonatos) 358

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző