Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Bél ​Mátyás a XVIII. század első felének legjelentősebb és világhírű magyarországi tudósa. Nyomtatott művei és hátrahagyott kéziratai csak alkalmi kutatások tárgya, életműve, munkásságának történeti értéke napjainkban szinte ismeretlen. Hiszen ismeretlen már az au tudóstípus is, aki négy nyelven – magyarul, szlovákul, németül, latinul – beszélt és írt, prédikált és jelentetett meg műveket. Életműve a magyar és szlovák irodalomtörténet, a magyarországi német kultúrtörténet része.
1684-ben született a Zólyom megyei Ocsován, Losoncon, Besztercebányán, Pozsonyban, majd a kor leghíresebb német egyetemén, Halléban végezte tanulmányait. Tanári pályáját Besztercebányán kezdte, hírneve és munkái eredménye, hogy rövidesen a pozsonyi evangélikus iskola vezetőjeként folytatta munkáját, az ország legkorszerűbb iskolájává fejlesztve a líceumot. Tanárként az oktatás reformját sürgeti, latin és német nyelvkönyvet jelentet meg, tudósként a teológiától az alkímiáig, nyelvtörténettől a néprajzig számos tudományágban tette emlékezetessé a nevét.
Legnagyobb vállalkozása a Notitia és az azt kísérő Adparatus volt. Magyarország természeti, földrajzi, történeti és politikai leírását tervezte a több kötetes gyűjteményben. Előkészítő munkák, előzetes tervek megjelentetése után hatalmas vállalkozása a magyarországi megyék leírásával valósult meg. Tudományszervezői, szerkesztői munkája számtalan akadályba ütközött, már megjelent munkák, források és dokumentumok fáradságos gyűjtése is késleltette a Notitia megjelenését. Négy teljes kötet mégis elkészült, gazdag anyagukkal bámulatba ejtik a mai olvasót. A földrajzi leírások mellett a foglalkozások, népszokások megörökítése, a mezőgazdasági, gazdasági eredmények összegezése, a lehetőségek megvalósítására való buzdítás, a több nemzetiségű, több nyelvű környezet fölmérése – mind-mind része Bél Mátyás nagy vállalkozásának.
A Bél Mátyás gazdag életművéből kiválogatott szemelvények azt a magyarországi – közép- és kelet-európai – polihisztor tudóst ismertetik meg a mai olvasóval, aki munkáival a XVIII. század feudális Hungáriáját örökítette meg és akinek életművéből már kiolvasható a polgári törekvéseket sürgető, felvilágosodás korszakát előkészítő Magyarország körvonala.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző