Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben

Előjegyezhető

Kategória:

A romániai magyar kisebbség két világháború közti történetével foglalkozó szakirodalom négy monografikus alapműve: Mikó Imre: Huszonkét év, Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában, Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma és Bíró Sándor most közreadott munkája. Mikó és Nagy könyve néhány évre reprintként újra megjelent. Ligeti könyvének új kiadása elkészült és terveink szerint még ebben az évben napvilágot lát a Múltunk sorozatban.
Bíró Sándor munkája először 1989-ben jelent meg Nyugat-Európában (Bern-München) az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában. Három évvel később a kéziratot, új címmel angolul is publikálták: The Nationalities Problem in Transylvania 1867-1940. A Social History of the Romanian Minority Under Hungarian Rule, 1867-1918 and of the Hungarian Minority Under Romanian Rule, 1918-1940. Trans. Mario. D. Fenyo, Columbia Univ. Press, New York, 1992. (Atlantic Studies on Society in Change 66./East European Monographs, CCCXXXIII.)
A könyv erdélyi megjelentetését – tartalmának a kisebbségi önismeret szempontjából fontos volta mellett – az indokolta, hogy az 1989-es kiadástól csak néhány tucat példány jutott el Romániába. A munka könyvpiaci forgalomba nem került. Bíró könyvének tényanyagát jól lehet hasznosítani a kisebbségtörténet oktatásában. A kötet kiadásának az a célja, hogy az érdeklődők minél árnyaltabb képet kapjanak saját társadalmuk történetéről.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Magyar Kisebbség Könyvtára

Kiadás éve

2002

Oldalszám

527