Bryan Cartledge: Megmaradni

Előjegyezhető

Kategória:

Ez a könyv arról szól, hogy egy kis ország, amelynek élete két nagy birodalom között zajlott, amelyet ellenséges szomszédok vettek körül, és amelyet gyakran megszálltak és elfoglaltak, hogyan élte túl eseményekben gazdag történelmének tragédiáit, és hogyan vált szuverén demokratikus köztársaságként az Európai Unió tagjává. A tatár, az ottomán, a Habsburg, a náci és a szovjet birodalom eltűnt, de Magyarország, amely mind az ötnek áldozata volt, és amely elszenvedte annak a következményeit, hogy minden háborúban, amelyben részt vett, a vesztes oldalra került, még ma is azon a földön él, amelyet a IX. században elfoglaltak a magyar törzsek. A szerző – akinek Magyarország iránti érdeklődése abból fakad, hogy a kádári korszak hanyatló éveiben brit nagykövetként dolgozott Budapesten – végigköveti az ország történetét a magyarok Európába érkezésétől a NATO-tagságig és az Európai Unióhoz való csatlakozásig. Ez a felkavaró elbeszélés tizenegy évszázadot ölel át, szól a középkori nagyságról, a török megszállásról, a Habsburg-uralomról, a függetlenségért folytatott sikertelen harcokról, szól arról, hogy az első világháború után az országot megfosztották területe és lakossága nagy részétől, szól a náci Németországgal kötött balszerencsés szövetségről, amely mögött az ország helyreállításának a reménye rejlett, és szól a negyvenéves, a Szovjetunió által az országra erőltetett kommunizmusról, amelyet megszakított az 1956-os bátor, de brutálisan elfojtott forradalom. A „The Will to Survive” című könyv e forradalom ötvenedik évfordulója előestéjén jelent meg Nagy-Britanniában, és 2006 óta már két kiadásban elfogyott.

TARTALOM:

Előszó az angol kiadáshoz 11
Előszó a magyar kiadáshoz 13
John Lukacs előszava 15
Első rész
A KÖZÉPKORI KIRÁLYSÁG
1. A magyarok (Kr. e. 400-Kr. u. 1000) 19
A népvándorlások kora. A „honfoglalás” A kalandozások. Magyarország és a kereszténység
2. A fiatal magyar állam (1000-1301) 28
I. István, a király és a szent (1000-1038). A magyar társadalom a XII. és a XIII. században. A becsvágy csírái. IV. Béla és a tatárjárás. Az Árpád-ház alkonya
3. A felemelkedőben lévő Magyarország (1301-1444) 49
Az első Anjou-uralkodó: I. Károly Róbert. I. (Nagy) Lajos, Magyarország és Lengyelország királya (1342-1382). I. (Luxemburgi) Zsigmond, a király és a császár. Magyarország a XIV. és a XV. században
4. A fényből a sötétségbe (1444-1526) 69
Hunyadi János (1407 körül-1456). I. (Corvin) Mátyás (1458-1490). Magyarország kulturális élete a XIV. és a XV. században. Mohács felé
Második rész
A HABSBURG-KIRÁLYSÁG
5. A három részre szakadt Magyarország (1526-1711) 98
Vetélkedés a trónért (1526-1541). A magyarországi reformáció. A török által megszállt Magyarország. Erdély. A királyi Magyarország
6. A függetlenségi harcok (1547-1411) 117
A tizenöt éves háború. Bocskai István és a hajdúk. Az ellenreformáció. Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és a harmincéves háború. Felháborodás, összeesküvés, elfojtás. Thököly Imre és a kurucok: felszabadítás és megtorlás. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca
7. Habsburg-uralom és nemzeti ébredés (1711-1825) 143
III. Károly (1711-1740). Mária Terézia (1740-1780). Nemesi ellenállás, gazdasági visszamaradottság. II. József (1780-1790). II. Lipót (1790-1792). I. Ferenc (1792-1835). Eszmék és emberek
8. Reform, nyelv és nemzeti szellem (1825-1843) 180
A reformok ügye. A reformerek. A reformok. A nyelv és a nemzet
9. Ellenzék, forradalom és szabadságharc (1844-1849) 207
Az 1848-as forradalom. A szabadságharc
10. A kiegyezés politikája és a dualizmus (1849-1867) 243
Megtorlás és neoabszolutizmus (1849-1860). Kossuth és az emigránsok. A kiegyezés felé. A kiegyezés. Külügyek. A dualizmus politikája (1875-1906)
11. Gazdasági fejlődés a sok gonddal küszködő társadalomban (1850-1913) 277
A modern gazdaság felé. A magyar társadalom a dualizmus éveiben: a nemesség, a zsidó polgárság, parasztok és munkások. A nemzetiségek és a „magyarosítás”. Intellektuális és kulturális élet. Egy modern európai főváros
12. Háború és forradalom (1906-1919) 313
Az utolsó békeévek (1906-1914). Magyarország hadban (1914-1918). Forradalmak és ellenforradalom
Harmadik rész
HÁRMAS TRAGÉDIA ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS
13. Az út Trianon felé (1914-1920) 349
Egy új Európa felé. A békeszerződés
14. Horthy Magyarországa (1920-1942) 362
A kormányzóság. A konszolidáció (1920-1931). A jobbratolódás (1931-1939). A gazdaság a két világháború között. A magyar társadalom a két világháború között: a „politikai osztály”, a zsidók, munkások és parasztok. Oktatás és kultúra
15. Az első fausti egyezség: a jutalom (1936-1941) 398
Sodródás Németország felé (1936-1938), A jutalom (1938-1941)
16. A második fausti egyezség: az ár (1941-1945) 415
Az első részlet. A második részlet. A harmadik részlet. Az utolsó részlet
17. Két hamis hajnal (1945-1956) 447
A demokrácia illúziója. Diktatúra és terror. A vas és acél országa. Rákosi Magyarországa. Az új kurzus. Reakció
18. A forradalom (1956) 478
19. A második kiegyezés (1956-1988) 495
Kádár János. A forradalom leverése és a konszolidáció. Reform. Kádár Magyarországa
20. A Kerekasztal forradalma és a demokratikus Magyarország (1988-1999) 521
Megjelenik az ellenzék. Az MSZMP végjátéka. A Kerekasztal forradalma. A demokratikus Magyarország
Uralkodók családfái 543
Jegyzetek 548
Bibliográfia 573
Név- és tárgymutató 585

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző