Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-V. (reprint)

Ár: 20000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Csánki Dezső történeti földrajza korának legnagyobb egyéni történetírói vállalkozásainak egyike. Munkája Teleki József a Hunyadiak kora Magyarországon című, 12 kötetes sorozatának részeként jelent meg. Az 1-3. és 5. kötet Csánki gyűjtése (megjelent Budapest, 1890-1913), a 4. kötetet – 28 évvel később – Fekete Nagy Antal rendezte sajtó alá.
Reprint sorozatunkban mind az öt kötet, egyenként lát napvilágot.
Csánki Dezső művével egy új tudományágat, a történeti földrajzot honosította meg Magyarországon.
A Hunyadiak korát tágan értelmezte, az egész XV. századot értette rajta, de Hunyadi János működésében és Mátyás uralkodásán kívül az egész Zsigmond-i korszakot is áttekintette, sőt sok esetben a történeti folyamatok eredetének kedvéért az Árpád-kor végéig nyúlt vissza. Az első kötet nagyobbrészt az alföldi, a későbbi Partiumba tartozó, az északkelet-magyarországi valamint néhány felföldi vármegyét foglalja magába. A második kötetben délalföldi, déldunántúli és délvidéki vármegyék adatait találjuk. A harmadik kötet felöleli a további dunántúli megyéket.
A Fekete Nagy Antal szerkesztette negyedik kötetben Trencsén megye adatai kerültek feldolgozásra.
Végül az ötödik kötet négy erdélyi vármegyét tartalmaz.
Az ötkötetes mű tudományos forrásértéke igen nagy, de érdekes olvasmánya lehet a történetírás iránt érdeklődő szélesebb közönségnek is.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Az Állami Könyvterjesztő Vállalat Reprint Sorozata

Kiadás éve

1985

Oldalszám

788+860+696+415+971