Csapodi Csaba: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt I.

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Talán egyetlen más ország középkori kódex- és nyomtatott könyvállományát nem érte olyan méretű pusztulás, mint Magyarországét. Oka a törökkel vívott állandó háborúk és az ország nagy részének török hódoltság alá kerülése. Nem utolsó szempontból meg kell említeni azt is, hogy a hódoltság éppen az ország középső, legműveltebb területeit pusztította el, a legsűrűbben lakott vidékeket, a legnagyobb városokat, kultúrális központokat. De nem hanyagolható el a reformáció hatása sem. A XVI. században az ország legnagyobb része protestánssá lett és az a középkori, túlnyomóan teológiai anyagot fölöslegesség tette, a kolostorok életét könyvtáraikkal együtt megszüntette. Amit a török háborúk pusztításai elől védettebb vidékekre (Nyugat-Dunántúl, Felvidék, Erdély) és külföldre sikerült menteni és a Magyarország peremterületeit is időnként pusztító háborúk után is megmaradt, az a középkori állománynak becslések szerint mindössze 1-2 %-a lehet.
Érthető tehát, hogy már korán, mintegy 200 évvel ezelőtt jelentkezett az a törekvés, hogy összegyűjtsék mindazt, ami a múlt időkből ránkmaradt.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző