Féja Géza: Dózsa György

Ár: 950 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A századforduló után Ady versei népszerűsítették a Dózsa-kérdést. Márki Sándor mellett ő támasztotta fel a “parasztkirályt”; Márki egy nagyszabású, lelkes történelmi műben gyűjtötte össze a legnagyobb magyar parasztforradalom adatait, Ady Endre pedig modern politikai állásfoglalást teremtett a Dózsa-hagyományból. Érdekes jel volt ez a két állásfoglalás, hiszen az egész magyar avart begyalogló, s örökké gyűjtögető Arany János éppen csak felvetette egy Dózsa-eposz tervét.
Dózsa alakja azóta is viták középpontjában áll. A régi magyar történetírás többnyire elvetemedett parasztsihedert látott benne, kinek hév volt az eke szarva, s beállott katonának. A véletlen jelentős polcra emelte, de visszaélt szerencséjével, mert véres polgárháborúba vezette népét. Mai történetíróink nem osztják ezt az átlátszóan elfogult véleményt, mely kétségbevonhatatlan tényeket is letagad. Dózsa kétségkívül nemes származású volt; az elfogult történetírók azonban szívesen letagadták ezt, mivel nem tudták megmagyarázni a “csodát”, mely a magyar köznemesből öntudatos “parasztvezért” teremtett…

TARTALOM:

Előszó 5
Társadalmi kiegyezésre törekvő parasztság 15
Budai Nagy Antal az előd 17
A magyar jobbágyság kialakulása 17
Társadalmi tagozódás 18
Adó, úriszék, pallosjog 19
A forradalom kohója 21
A kereszténység válsága 22
Husz János 24
Prága és Tabor 26
Inkvizició 27
Lépes György gazdaságpolitikája 29
A forradalom kezdete 31
A negyedik rend 34
Deés, Apáti 36
Ki veszített csatát 38
Az első polgári forrongás 40
Budai Nagy Antaltól Dózsa Györgyig 43
Történelmi vállalkozás a parasztsággal 45
II. Ulászló kora 50
Bakócz Tamás, az epigon 52
Werbőczy, a jogtudós 55
Zápolyai János, a vajda 58
Európai példák 62
Forradalom előtt 66
Fellélekzés és kétségbeesés 66
Jobbágyok 68
Városi parasztok 70
A kegyúri jog 75
A papi dézsma 75
Az egyházi élet bajai 76
Menekülő papok 75
Polgárok 76
A forradalom okai 77
Dózsa György 79
Dózsa György fölemelkedése 81
A forradalom kezdete és méretei 98
Dózsa kivonul 99
Tanácstalan társadalom 109
A haditanács 116
Dózsa első ütközete 121
Dózsa törvényt ül 129
Ment Temesvár felé 133
Lippa és Solymos eleste 136
Sárközi Nagy Antal 137
Erdély 142
A döntő csata 149
Dózsa György halála 157
Mészáros Lőrinc 163
Kialvó tüzek 167
A győztesek 173
Történelmi büntetés 175
Az ítélet után 185
A királyi udvar romlása 186
A köznemesség 185
A korai kapitalizmus 194
Föl nem szentelt papok 196
Honvédelem 201
Jobbágyság 201
Az első végvári vitéz 203
Hűség 205
Mohácsi sors 209
Felelőtlen évek 211
Mohács 213
Szép halál 215
Mohács után 216
“Magyar köztársaság” 218
A kalandor 219
A “Szent könyv” 221
Két halál 222
A második Zápolyai 227
Monda és valóság 231
Élet és irodalom 233
Utóhang 237
Irodalom 245

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző