Komoróczy Géza: Zsidók a magyar társadalomban I-II.

Ár: 4800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A tükörben, melyet ez a kötet elénk tart, együtt, egymás mellett, egy síkban látható Magyarország Janus-arca. A nemes, megnyerő, és a félelmetes, visszataszító.
A legjobb Magyarország: a szabadság és egyenlőség elkötelezettjei az egyik oldalon, s a zsidóellenességet, fajelméletet, gyűlölködő antiszemitizmust hirdetők a másikon. Az emancipáció előtti évtizedekből feltűnnek római katholikus vagy protestáns egyházi emberek, s a nem zsidó írók, akik érdeklődéssel, rokonszenvvel tekintenek a közelükben élő zsidókra, és jól látszik a zsidó arc: az izraeliták képviselői, akik bizalommal fordulnak kérvényeikkel a magyar országgyűléshez, öntudatos, a korszerű eszmék iránt fogékony, a magyar nemzetbe beilleszkedni akaró és annak javára munkálkodó zsidók.
Némely történeti korszakot későbbről való tudós tanulmányok világítanak meg. A dualizmus korában nem volt kormány, mely megtűrte az antiszemitizmust, és a kormánypolitikusok számára rendíthetetlen elv volt, hogy a zsidó állampolgárok minden tekintetben egyenjogúak az ország többi állampolgárával. Ezzel szemben 1919 óta – a Tanácsköztársasággal kezdődően – nem volt kormányunk, amely ne lépett volna fel a zsidók ellen jogfosztó törvényekkel, korlátozó közigazgatási intézkedésekkel. A legvégén (1944-ben) – a lágerek felállításánál, a deportáló vagonokba terelésnél – csendőri és rendőri erővel. Nem volt kormányunk, amely ne tűrte volna a társadalom bizonyos rétegeiben, csoportjaiban eleven és ki-kitörő zsidóellenességet. Amely bizonyos szociális feszültségeket vagy nemzetgazdasági célokat ne a zsidók vagyonából akart volna megoldani (árjásítás, földosztás, államosítás). Az utolsó fejezetekben már a jelenről, napjainkról van szó.
Ez a könyv Magyarország tükre. Csak zsidó tükör, vethetik, címe és tartalma alapján, a kifejezés ellen néhányan. Valóban, a kötetbe fölvett írások tárgya a zsidók helyzete. De ebben a zsidó tükörben mégiscsak egész Magyarország mutatja meg magát.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző