Nemeskürty István: Édes Erdély

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az erdélyi magyarság helyzete egyre inkább foglalkoztatja hazánk közvéleményét. Súlyosodó körülményeik a tárgyilagosságra törekvő emberekben is indulatokat gerjesztenek.
Ugyanakkor Erdély sorsával, az utóbbi hetvenegynéhány esztendő eseményeivel, tényeivel mind kevesebben vannak tisztában. Mi történt? Mikor? Hogyan? Miért? Ez a könyv ilyen és hasonló kérdésekre ad választ. Tényeket, adatokat rögzít. Kerüli az indulatokat keltő vagy fokozó érzelmi mozzanatokat. A tisztánlátást igyekszik segíteni. Erre nagy szükség van. Számos okmány, adat, tény ebben az összefüggésben először lát napvilágot.
Ez az olvasókönyv arra törekszik: minél békésebb, emberségesebb, civilizáltabb körülmények között vívhassa ki elemi jogait az erdélyi magyarság.

TARTALOM:

Előszó 3
Nemeskürty Istán: Erdélyi Krónika (dokumentumjáték) Budapesti Művészeti Hetek, 1988 7
Függelék 105
Előszó a függelékhez 107
Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében (részletek) (A Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének harcai a román királyi hadsereg területszerző törekvéseivel szemben) 109
Egyezmény az USA és Magyarország között 1921-ben 121
Benedek Elek levele Nicolae Jorgenovnak, 1922 124
Népszövetségi iratok a magyar-román egyeztetési kísérletek vonatkozásában:
Alexandre Millerand állásfoglalása, 1927 126
A Népszövetség Hármas Bizottságának jelentése, 1927 127
A bukaresti magyar követ a román külügyminiszterhez, 1927 134
A román kormány a magyar kormányhoz, 1928 135
A bukaresti magyar ügyvivő a román külügyminiszterhez, 1928 137
A román külügyminiszter válasza, 1928 139
A magyar kormány jegyzéke a román kormányhoz, 1928 140
A magyar kormány a Népszövetséghez, 1928 143
A román kormány a Népszövetséghez, 1928 145
Okmányok “A Helikon és az Erdélyi Szépmímes Céh levelesládája” című gyűjteményből:
Kállay Sándor Bánffy Miklóshoz, 1926 148
Az első helikoni találkozó jegyzőkönyve, 1926 149
Kós Károly Bánffy Miklóshoz, 1926 152
A harmadik helikoni találkozó jegyzőkönyve, 1930 156
Erwin Wittstock Makkai Sándorhoz, 1928 171
Heinrich Zillich – Áprily Lajoshoz, 1928 171
Az ötödik helikoni találkozó jegyzőkönyve, 1930 172
Berde Mária beszámolója a romániai Pen Club magyar alosztályának megalakításáról, 1932 188
Babits Mihály Makkai Sándorhoz, 1932 190
A hetedik helikoni tálálkozó jegyzőkönyve, 1932 191
Szerb Antal Molter Károlyhoz, 1934 203
A kilencedik helikoni találkozó jegyzőkönyve, 1934 205
Szolnay Sándor Bánffy Miklóshoz, 1934 220
Reményik Sándor Makkai Sándorhoz, 1937 222
A tizenharmadik helikoni találkozó jegyzőkönyve, 1938 228
Lantos Kálmán Bánffy Miklóshoz, 1939 229
A tizennegyedik helikoni találkozó jegyzőkönyve, 1939 230
Szerb Antal Makkai Sándorhoz, 1940 237
Jegyzőkönyvi feljegyzés a helikoni írók összejöveteléről, 1940. december 240
Kemény János körlevele, 1940. december 240
Mikó Imre: Nyelvhasználat és jogtörténet Erdélyben, 1971-1972 241
Az együttélő nemzetiségek jogegyenlősége, 1972
Nemeskürty István: Fél évszázad cselekvő tanúja – Bánffy (Kisbán) Miklós,-a művész és a hazafi 267

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző