Palasik Mária: A műegyetemisták Odüsszeiája 1944-1946

Ár: 3500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

1944 decemberében a nyilas kormány ún. SAS-behívóval arra kényszerítette több magyar egyetem, köztük a József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi egyetem két végzős és szigorló évfolyama mérnöki karainak hallgatóit, valamint a hasonló korú állatorvostan-hallgatókat, hogy áttelepítve a birodalmi Németországba, ott folytassák tanulmányaikat. A tervnek – túl annak minden irrealitásán – az volt a célja, hogy azt a látszatot keltse: a befogadó Nagy Testvér megsegíti a nehéz helyzetben lévő magyarokat azzal, hogy átmenti a háború utáni időkre a jövendő magyar alkotó értelmiséget. A valóságban ez a terv része volt annak a nyilas kormányzati elhatározásnak, hogy a magyarországi értékeket kihurcolja az ország területéről, miután világossá vált, hogy a szovjet csapatok a szövetséges hadműveletek keretében gyorsan közelednek Magyarország felé. Az egyetemek és egyetemisták kitelepítésével a magyar politikai elit kiszolgáltatta egyetemista fiatalságát a háborúban részt vevő valamennyi hatalomnak. a részleteiben is átgondolatlan terv nyomán a tapasztalatlan fiataloknak sokszor puszta létükért kellett küzdeniük otthonuktól és elemi létfeltételeiktől megfosztva az idegenben, védeniük magukat leginkább a nyilas magyar katonai, de náci német érdekekkel szemben, majd aztán meg kellett birkózniuk az amerikai és időnként a szovjet megszállási zónákban jelentkező akadályokkal is. Amikor pedig végre valahogy hazakeveredtek – az utolsó csoport 1946 novemberében Dániából -, itthon sem várták őket egyértelműen tárt karokkal.
Azok előtt, akik megtagadták tanulmányaik Németországban történő folytatását, két választás volt: vagy vállalják a katonai szolgálatot, vagy bujkálnak. Mindkettő a pusztulás kockázatát hordozta magában.
A könyv e nehéz korban élt és tanulmányaikat végző fiatalok sorsdöntő éveinek szeretne méltó emléket állítani. A szerző a történet egykori résztvevői, a kortársak által megőrzött dokumentumok, naplók, valamint eredeti levéltári kutatások alapján igyekszik feladatának eleget tenni.
Az egykori hallgatók kezdeményezését jelentőségéhez mérten felkarolva, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemtörténeti és Hagyományőrző Bizottsága védnöksége alatt, az egyetem közvetlen támogatásával jelenik meg e kötet.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző