Szántó Imre: Gróf Festetics György emlékezete

Előjegyezhető

Kategória:

1995-ban emlékezünk meg Hévíz-fürdő megszületésének 200. évfordulójáról. A forrástó csodatevő hatásának újrafelfedezése és fürdőhellyé való kiépítése egy nagyműveltségű, céltudatos és hazafiasan gondolkodó főúrnak, a felvilágosult rendi-nemzeti mozgalom egyik vezetőjének, gróf Festetics Györgynek érdeme. Ő kezdett hozzá Hévíz gyógyfürdő kiépítéséhez, s kezdte meg országosan is ismert gyógyfürdővé tenni a Hévízi tavat.
Erre a haladó szellemű, felvilágosult főúrra emlékezünk, aki egyéb nagy alkotásai sorában is mindig nagy figyelemmel és gondoskodással irányította a szenvedő emberiség gyógyítására a hévízi fürdő létrejöttét s fejlesztését. A tavat körülvevő Bozótnak évtizedeken át folyó feltöltése, a kis fürdőtelep alapjainak az ingoványos talajba való lerakása teremtette meg a lefolyó csatorna bal partján az úgynevezett Ótelepet.
Mielőtt azonban a hévízi fürdő megszületésével foglalkoznánk, előbb Hévíz első tudatos fejlesztőjével, gróf Festetics György személyével kell megismerkedjünk. A Festetics család, így Festetics György életrajzi adatait is Szabó Dezső szorgos levéltári kutatás alapján részletesen feldolgozta. Mind Szabó Dezsőt, mind pedig Négyesy Lászlót, aki Festetics György kulturális törekvéseivel foglalkozott, alapvetően befolyásolta a hercegi család aulikus magatartása. Erre már 1954-ben rámutatott jelen tanulmány szerzője. A téves nézeteket újabban Benda Kálmán, Keresztury Dezső és Sági Károly munkái terelték helyes mederbe.
Részben ezekre a munkákra, másrészt újabb levéltári és szakirodalmi adatokra támaszkodva próbáljuk felvázolni – a teljesség igénye nélkül – gróf Festetics György életútját, politikai törekvéseit, gazdálkodását és mecénási tevékenységét.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1991

Oldalszám

89