Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág

Előjegyezhető

Kategória:

Előszó 5
Cornides Dániel (1732-1787) 13
Értekezés a régi magyarok vallásáról 17
Horváth János (1769-1835) 33
A régi magyaroknak vallásbéli s erkölcsi állapotjokról 36
A nézőpont 36
A magyaroknak istenről való ismeretök 40
A jó és gonosz főbb alkotású lelkekről 44
És az emberi lélekről való vélekedésök 48
Áldozatjaik 49
Innepeik 58
Esküvésök módja 59
Házassági szertartásaik 61
Temetési szertartásaik 64
Kállay Ferenc (1790-1861) 67
A pogány magyarok vallása 72
Bevezetés 72
A magyarok istene 75
Egy vagy több istent hittek-e a pogány magyarok? 75
A pogány magyarok bálványairól 80
A papságról 87
A táltosok 87
A táltosok foglalkozásai 88
A varázslónőkről 97
Az isteni tiszteletmódok 101
A szent helyekről 101
A vizekről 101
A fákról 103
A kövekről 105
A hegyekről 107
Az áldozatokról (húsáldozat) 108
A libátiókról (italáldozat) 115
Véreskü 118
A temetkezésről 122
A kun sírhalmok- s kun bábokról 128
Kardtisztelet s hadjárat 134
Ipolyi Arnold (1823-1886) 141
Magyar mitológia 144
Isten 144
Istenek, szellemek 153
Ördög 160
Tündérek 164
Elemek 173
Tűz 175
Víz 185
Föld 193
Lég 197
Állatok, növények 203
Állatok 204
Égi testek, természeti tünemények 214
Nap, hold, csillagzatok 214
Nyár és tél 222
Világ 231
Boszorkány 236
Papok 254
Csengery Antal (1822-1880) 265
Az altaji népek ősvallása, tekintettel a magyar ősvallásra 267
I. 267
II. 269
A lég, ég, menny 269
A víz 275
A föld 277
III. 279
IV. 284
V. 291
Kálmány Lajos (1852-1919) 295
Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban 299
Teremtés 299
Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya 319
Szépasszony nyelvhagyományainkban 339
Mitológiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban 353
A hold nyelvhagyományainkban 353
Összeférhetetlen tátosainkról 365
Kandra Kabos (1843-1905) 373
Magyar mitológia 376
Meséink állatkirályai 376
Akik jók is, rosszak is 385
Óriások 385
Hegyi és erdei szeszélyes szellemek 394
Az ősmagyar csillagos ég 398
A csillagos ég a népek életében 400
A nekünk atyafi-népek csillagismerete 403
A magyar csillagos ég faji jellege 407
Ősvallási nyomok 411
A szemelvények forrásai 421
Bibliográfia 423
Jegyzetek a szerzők legtöbbet idézett forrásairól (Összeállította: Szörényi László) 427
Tárgymutató 435

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző