Gobert Graves, Raphael Patai: Héber mítoszok

Előjegyezhető

Kategória:

“Kezdetben teremté Isten az eget és a földet…” Ezzel kezdődik a világ egyik legtöbbet olvasott és legtöbbet vitatott könyve, a Biblia. A világ teremtése, Bábel tornya, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és fiainak története, Mózes I. könyvének, a Genezisnek elbeszélései hány nemzedéket foglalkoztattak, gyönyörködtettek, gondolkodtattak el!
Robert Graves, az Én Claudius, a Claudius, az isten, a Jézus király és sok más háres, népszerű mű szerzője egy tudóssal, Raphael Pataival társulva a Genezis könyvét veszi vizsgálat alá. Összeveti más népek mítoszaival, vizsgálja a bibliai elbeszélések történeti, földrajzi, néprajzi alapjait, keletkezésük körülményeit – mindezt érdekesen, s ugyanakkor alaposan. E tudományos vizsgálat megfosztja ugyan a Bibliát az isteni kinyilatkoztatás dicsfényétől, de ugyanakkor megmutatja rangját, helyét az emberi szellem alkotásainak örökbecsű értékei között.

TARTALOM:

Bevezetés 1
A teremtés a Genezis könyve szerint 13
A teremtés más bibliai szövegek szerint 21
Mitikus kozmológia 26
Kommentárok a teremtéstörténethez 31
Korábbi teremtések 35
Az ősszörnyek 37
A rém és a ziz 44
Lucifer bukása 47
Ádám születése 50
Ádám feleségei 55
A Paradicsom 60
A bűnbeesés 65
Szamáel lázadása 71
Káin és Ábel születése 74
A szerelmi aktus 78
A testvérgyilkosság 80
Séth születése 86
Isten fiai és az emberek lányai 88
Noé születése 95
A vízözön 97
Noé részegsége 106
Bábel tornya 110
Ábrahám családfája 115
Ábrahám születése 119
Ábrahám és a bálványok 125
Ábrahám Egyiptomban 128
Ábrahám megmenti Lótot 131
A húsdarabok 137
Ismáel 141
Ábrahám Gérárban 146
Izsák születése 148
Lót Szodomában 151
Lót Coárban 156
Izsák feláldozása 158
Ábrahám és Ketúráh 164
Izsák házassága 167
Izsák Gérárban 172
Ézsau és Jákob születése 173
Ábrahám halála 176
Az eladott elsőszülöttségi jog 178
Az elorzott áldás 181
Ézsau házasságai 185
Jákob Béthelben 188
Jákob házasságai 193
A tizenkét patriarcha születése 198
Jákob visszatérése Kánaánba 204
Jákob Peniélnél 209
Jákob és Ézsau kibékülése 214
Dína elrablása 218
Rúben és Bilha 223
Júda és Thámár 225
Izsák, Lea és Ézsau halála 229
József a kútban 231
József és Zulejka 235
József a börtönben 239
József alkirály lesz 241
Az éhínség 245
A testvérek visszatérése 249
Jákob Egyiptomban 252
Jákob halála 255
József halála 259
Rövidítések, források jegyzetek és bibliográfia 261
Mutató 273
Térképek
A Genezis világa 99
Ábrahám világa 117
Palesztina a bírák korában 189

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző