Kelemen Hajnal: Mitológia

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Mi a mitológia?
Kerényi Károly: Mi a mitológia? 7
Hahn István: Mítosz és történelem 11
Történetek a világ, az ember keletkezéséről és a világ rendjéről
Mezopotámiai mítoszok
Enúma elis… (Rákos Sándor) 19
Gilgames-eposz (Rákos Sándor) 28
Egyiptomi mítoszok
A teremtés (Román József feldolgozása) 31
Ízisz és Ozirisz (Román József feldolgozása) 34
Héber mítoszok a Teremtés könyvéből
A világ teremtése (Gál Ferenc) 42
A második teremtéstörténet, a Paradicsom (Gál Ferenc) 44
Biblia-parafrázisok
Az ember megteremtése (szír, Ormos István) 46
Az asszony terömtése (magyar, Lammel A.- Nagy I. gyűjtése) 48
Görög mítoszok
Hésziodosz: Istenek születése (Trencsényi-Waldapfel Imre) 50
A világ keletkezése, az istenek születése (Román József feldolgozása) 51
Prométheusz és az emberek (Román József feldolgozása) 58
Hésziodosz: Munkák és napok (Trencsényi-Waldapfel Imre) 63
Germán mítoszok (Dömötör Tekla feldolgozásai)
A világ keletkezése 67
Az ember teremtése 68
Az Yggdrasil 69
Az Ázok 70
Az istenek alkonya 71
Finnugor-mítoszok
A teremtés (észt, Tandori Dezső) 73
Kalevala (részlet, finn, Rácz István) 75
A világ teremtése (magyar, Lammel A.-Nagy I. gyűjtése) 80
Más népek mítoszai
A világ teremtése (indiai, Baktay Ervin feldolgozása) 82
A világ keletkezése (kínai, Román József feldolgozása) 85
A világ és az emberek teremtése (közép-amerikai, maja, Boglár Lajos) 86
Legenda a világ kezdetéről (afrikai fang, Radnóti Miklós) 88
Történetek a görög mitológiából
Istenekről
Zeusz, az Olümposz ura (Román József feldolgozása) 97
Héra és gyermekei (Robert Graves feldolgozása) 100
Zeusz és Héra (Robert Graves feldolgozása) 101
Hermész, Apollón, Artemisz és Dionüszosz születése (Robert Graves feldolgozása) 102
Homérosz: Hermészhez (Devecseri Gábor) 104
Hermész jelleme és cselekedetei (Robert Graves feldolgozása) 105
Homérosz: Aphroditéhoz (Devecseri Gábor) 108
Héroszokról
Thészeusz és Minótaurosz (Trencsényi-Waldapfel Imre feldolgozása) 111
Homérosz: Az oroszlánszívű Héraklészhez (Devecseri Gábor) 115
Héraklész (Trencsényi-Waldapfel Imre feldolgozása) 116
Szerelemről és halálról
Philémón és Baukisz (Trencsényi-Waldapfel Imre feldolgozása) 127
Orpheusz és Eurüdiké (Trencsényi-Waldapfel Imre feldolgozása) 130
Történetek az Ószövetségből
A bűnbeesés
Mózes első könyvéből (Gál Ferenc) 134
Mindennek vót párja… (magyar parafrázis, Salamon Anikó gyűjtése) 136
Madách Imre: Az ember tragédiája 137
Káin és Ábel
Mózes első könyvéből (Gál Ferenc) 142
Káin rossz volt, Ábel pedig jó (magyar parafrázis, Lammel A.-Nagy I. gyűjtése) 143
Steinbeck: Édentől keletre (részlet, Szinnai Tivadar) 144
Noé
Mózes első könyvéből (Gál Ferenc) 155
A deukalioni vízözön (görög mítosz, Robert Graves feldolgozása) 159
A Bábeli torony
Mózes első könyvéből (Gál Ferenc) 161
A teremtés meséje (afrikai, baholoholo monda, Radnóti Miklós) 162
Amikor Babilon tornyát építették… (magyar parafrázis, Salamon Anikó gyűjtése) 162
Ábrahám
Mózes első könyvéből (Károlyi Gáspár) 163
Kierkegaard: Félelem és reszketés (Rácz Péter) 170
József
József története (Tótfalusi István feldolgozása) 175
Korán (Részlet a 12. szúrából, Simon Róbert) 178
Tanulmányok
Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban 187
Robert Graves: Mítoszértelmezések 198
Graves-Patai: Héber mítoszok 201
Feladatok 221
Kislexikon 241
Irodalom 258

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző