Robert Graves: Görög mítoszok

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Kezdetben
A pelaszgok teremtésmítosza 9
A homéroszi és az orphikus teremtésmítosz 10
Az olümposzi teremtésmítosz 10
Az emberiség öt korszaka 10
Úranosz megcsonkítása 11
Kronosz bukása 12
Athéné születése 14
A Moirák 14
Aphordité születése 14
Héra és gyermekei 15
Zeusz és Héra 15
Hermész, Apollón, Artemisz és Dionüszosz születése 17
Erósz születése 18
Az olümposziak
Posszeidon jelleme és cselekedetei 21
Hermész jelleme és cselekedetei 22
Aphrodité jelleme és cselekedetei 26
Árész jelleme és cselekedetei 31
Hesztia jelleme és cselekedetei 31
Apollón jelleme és cselekedetei 32
Artemisz jelleme és cselekedetei 36
Héphaisztosz jelleme és cselekedetei 38
Démétér jelleme és cselekedetei 38
Athéné jelleme és cselekedetei 41
Pán jelleme és cselekedetei 43
Dionűszosz jelleme és cselekedetei 44
Az alvilág istenei 46
Tükhé és Nemeszisz 48
Héroszokról, istenekről, emberekről
Oprheusz 50
Ganümédész 51
A Gigászok lázadása 51
Tüphón 53
A deukalióni vízözön 54
Atlasz és Prométheusz 55
Éósz 57
Órión 60
Héliósz 61
Téreusz 64
Boreász 65
Ió 66
Europé és Kadmosz 67
Kadmosz és Harmonia 68
Bélosz és a Danaidák 69
Léda 72
Ixión 72
Sziszüphosz 73
Alkésztisz 75
Athamasz 76
Glaukosz kancái 78
Perszeusz 79
A két ikerpár versengése 83
Bellerophón 85
A kalüdóni vadkan 88
Midász 90
Narkisszosz 94
Arión 95
Mínósz és Thészeusz
Mínósz és öccsei 97
Szkülla és Níszosz 99
Daidalosz és Talósz 100
Thészeusz születése 104
Thészeusz munkái 105
Thészeusz és Médeia 108
Thészeusz Kréta szigetén 109
Az attikai államszövetség 113
Thészeusz és az amazónok 117
Phaidra és Hippolütosz 119
Lapithák és kentaurok 122
Thészeusz a Tartaroszban 123
Thészeusz halála 126
Théba és Mükéné
Oidipusz 129
Heten Théba ellen 134
Az Epigonok 138
Tantalosz 140
Pelopsz és Oinomaosz 142
Átreusz és Thüesztész 146
Agamemnón és Klütaimnésztra 149
Oresztész bosszúja 152
Az Oresztész-per 156
Az Erinnüszok kiengesztelése 160
Iphigenia a tauruszok között 162
Oresztész uralkodása 164
Héraklész
Héraklész születése 167
Héraklész ifjúsága 170
Theszpiosz lányai 175
Ergínosz 175
Héraklész őrültsége 178
Az első munka: a nemeai oroszlán 180
A második munka: a lernai Hüdra 181
A harmadik munka: a kerüneiai szarvas 182
A negyedik munka: az erümanthoszi vadkan 183
Az ötödik munka: Augeiász istállói 185
A hatodik munka: a sztümphaloszi madarak 186
A hetedik munka: a krétai bika 187
A nyolcadik munka: Diomédész kancái 187
A kilencedik munka: Hippolüté öve 188
A tizedik munka: Gérüón gulyája 192
A tizenegyedik munka: a Heszperiszek almái 196
A tizenkettedik munka: a Kerberosz foglyul ejtése 199
Iphitosz meggyilkolása 203
Omphalé 207
Hészioné 209
Élisz meghódítása 213
Pülosz elfoglalása 216
Déianeira 217
Héraklész és Küknosz 219
Iolé 220
Héraklész megdicsőülése 220
Az argonauták és Médeia
Az argonauták összegyűlnek 225
A lémnoszi asszonyok és Küzikosz király 229
Hülasz, Amükosz és Phíneusz 232
A Szümplégadesztől Kolkhiszig 236
A gyapjú megszerzése 240
Apszürtosz meggyilkolása 242
Az Argó hazatér Görögországba 243
Péliász halála 249
Médeia Ephürában 250
Médeia száműzetésben 251
Névmutató 255

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző