A görög szellem Európa kultúrájában

Előjegyezhető

Negyven év óta foglalkozom a Renan Ernő szerint legszebb ismeretkörrel, a görög kultúrával, s így örömmel ragadtam meg a Franklin-Társulat által felajánlott megtisztelő alkalmat, hogy a görög eszmékről, melyek irodalomban, művészetben, közéletben, tudományban és bölcseletben oly gazdagon sarj adóztak, összefoglaló áttekintést nyújtsak. A szép feladat azonban nagy felelősséggel jár; kellő szempontot kellett keresnem hozzá, hogy élesen elválasszam a jelentős, tehát kidomborítandó, és a jelentéktelenebb, tehát elhagyható vonásokat. Könnyebb lett volna a görög nép kultúráját fejlődésében és részleteiben ismertetnem, tekintet nélkül arra, hogy milyen hatással volt Európa műveltségére. Csakhogy így munkám sokkal terjedelmesebbé dagadt volna, mint amilyen a «Kultúra és Tudomány» sorozatában megjelenhetik. Ezért választottam a gyakorlatibb szempontot.
E kis könyv kísérlet annak a feltüntetésére, miként hatott a görög szellem nemcsak az irodalomban és a különböző művészetekben, hanem a gondolkodás ama berkeiben is, hol a modern világ kétségbevonhatatlanul felsőbbségben érzi magát. I)e a következő rövid vázlatok azt akarják bizonyitani, hogy a görögök a gondolkodásban (épúgy a reális tudományokban, mint egyéb más területen) szintén komoly érdemeket szereztek; s ha nem fedezték is fel a gőz erejét és a villamosságot, olyan eredményeket értek el a mechanikában, melyeket modern mérnökök sem múltak felül, bármennyire magasztalják is a természeti erők fölött kivívott hatalmukat. Így nemcsak a görög forma, hanem a görög gondolkodás is a legremekebb látvány, melyben a világ valaha gyönyörködött.

TARTALOM:

Előszó 3
A görög nemzeti géniusz 9
Költői irodalom 31
A próza 50
Építészet és szobrászat 75
Festészet és zene 97
Tudományok 115
Állam, társadalom és törvények 142
Filozófia és vallás 167
Függelék
Az athéni demokrácia 194
A feminizmus első prófétája 215

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző