Ando György: Száz év műtárgyai a Munkácsy Mihály Múzeumban 1899-1999

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Százéves a Békéscsabai Múzeum Egyesület. amelyet teljes joggal tekinthetünk az 1962-től megyei múzeumként működő Munkácsy Mihály Múzeum elődjének. Létrejöttében, majd a megyét átfogó gyűjtőmunka állandósulásában jeles szerepe volt a múlt század magyar múzeumalapítási mozgalmának, nem utolsó sorban a millennium múzeumi eredményeinek.
A centenárium évében a szakági gyűjtemények egyedi műtárgyainak száma meghaladja a negyedmillió darabot. E gyűjtemények megfelelően dokumentálják Békés megye és Békéscsaba város természeti és néprajzi értékeit, régészeti múltját, a XVIII. századi újjátelepítés nyomán kialakult etnikai sokszínűségét, történetét, az itt alkotó művészek tevékenységét.
A muzeális tárgyak számának dinamikus növekedését számos, itt nem részletezhető okból nem követte a befogadó múzeumi épületek megfelelő bővülése. E gyűjtemények nagyobb része ezért még soha nem kerülhetett a nagyközönség elé.
Kiadványunk célja a Munkácsy Mihály Múzeum történetének bemutatása és gyűjteményei keresztmetszetének felvillantása. Nem versenyezhetvén a magunkénál nagyobb és gazdagabb múzeumi kollekcióikkal, nem műkincseket, de műtárgyakat, szűkebb hazánkat, Békés megyét átfogóan jellemző tárgyi dokumentumokat adunk közre e katalógus lapjain. Azzal a meggyőződéssel tesszük ezt, hogy a békési tájon, a Körösök vidékén megőrződött műveltségi javak szerves és fontos részét képezik hazánk kulturális örökségének. Szíves köszöntéssel:

Dr. Grin Igor
megyei múzeumigazgató
Békéscsaba, 1999. novemberében

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző