Bánáti Ágnes, Bánáti Ágnes: A százesztendős Athenaeum

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

A kiadvány hazánk egyik legnagyobb nyomdavállalatának centenáriumában készült. Részletes képet ad az alapítás körülményeiről, az alapítótagokról, a vállalt régi telephelyéről és mai helyére költözéséről. Beszámol a technikai fejlődésről, a részvénytársaság vezérkarának összetételéről, munkásainak helyzetéről. Szól az első munkásmegmozdulásról, és arról, hogyan kapcsolódtak be az Athenaeum munkásai a magyar proletariátus bérharcaiba.
Részletesen tárgyalja a munka a felszabadulás utáni időszakot, a helyreállítás, az infláció gondjait, majd a stabilizáció és az államosítás után a nyomda gyors és ma is tartó fejlődésének megindulást. Külön rész foglalkozik a vállalat második nagy rekonstrukciójával, mely a közelmúltban zajlott le. A könyv a számok objektív adataiban mutatja be a mai Athenaeum dolgozóinak szociális helyzetét, a bérek és a béren kívüli juttatások alakulását.
Mivel az Athenaeum-részvénytársaság egészen az államosításig könyvkiadó vállalat is volt, a kiadvány foglalkozik az Athenaeum kiadói politikájával, az Athenaeum és az írók-költők kapcsolatával. Részletesen tárgyalja a részvénytársaság kiadói politikáját a második világháborút közvetlenül megelőző időszakban, és kiemeli az Athenaeum határozottan mérséklet politikai irányvonalát. Teret ad az 1945 utáni első könyvkiadási tervek ismertetésének, sőt olyan haladó gondolatnak is, mint az első író-olvasó találkozó rendezése az Athenaeum vajtai nyaralójában.
Száz esztendő ezernyi történetét, eseményét kísérlik meg a szerzők a történelem keretébe illetve kerek egésszé összefogni azzal az elvitathatatlan jószándékkal, hogy szép emléket állítsanak a vállalat eddig eltelt, oly sok küzdelmet és szép eredményt hozó száz esztendejének.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző