Cs. Szabó László: Görögökről

Ár: 450 Ft

Megvásárolható

Cs. Szabó László (1905-1984) a Nyugat második nemzedékének tagja – Illyés Gyula és Vas István kortársa – , szépíróként és esszéíróként egyaránt elismert egyénisége a harmincas-negyvenes évek magyar szellemi életének. 1935-44 között a Magyar Rádió Irodalmi Osztályát vezette, majd a felszabadulás után meghívták a Képzőművészeti Főiskolára, hogy irodalom- és művelődéstörténetet adjon elő. Itt tanított 1948-ig, külföldre távozásáig.
Görögökről című esszéfüzére utolsó műve volt, egy tervezett, de már be nem fejezett könyv elkészült fejezetei, melyek azonban torzóként is beteljesítik a szerző szándékát: felmérni, hogy mit jelentett számára – mit jelentett Európa számára – a görög kultúra, a görögség hatása, az egész életét végigkísérő nagy szellemi élmény.
Az egyes esszék elkészülésük sorrendjében a Nagyvilág-ban jelentek meg 1981-82-ben.

TARTALOM:

Szóródj világgá
Szóródj világgá 5
Haza és nagyvilág 7
A tó körül 11
Hellének és barbárok 17
Delphoi és Ozümandiász 23
Adósság 29
Orvosisten és öreg garabonciás 32
Minótaurosz 36
Nyitott paloták 40
Atlantisz nem harangoz 48
Az Énekes
Nagyurak a megronban 55
Trója 62
Heléna 79
Az Énekes 85
Pótvizsga a Mindenszentekben 119
A nagy szűz gyermekei
Kora tavasz 125
Sírváza és evangélium 134
Athén küszöbén 135
A békák 142
A fellegvár 154
Lányok és lovasok 164
Tartozik, követel 175
Honvédelem 185
Testvérháború 196
A Görögökről
Urak és népfik 216
Kárhozat és kegyelem 227
Örök visszatérés 252

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző